Aktuality - Informace

Srdečně zveme všechny děti ve věku 4. - 11 let do nově vznikající dětské scholy. Pokud rád(a) zpíváš, přijď mezi nás!!! Čeká nás spousta nových písniček, kamarádů, někdy možná i trošku vyrábění a her. Budeme se potkávat na faře jednou za 14 dní. První setkání proběhne na faře v sobotu 7. října 2023 v 16 hodin. Těší se na...

Pan farář zve všechny ministranty, ale i jejich sourozence s rodiči na odpolední výšlap kolem Náměště v neděli 24. září se srazem ve 14 h před kostelem. Možná bude v cíli i nějaké překvapení....

V evangeliu se apoštol Petr ptá Krista, kolikrát má odpustit. Ježíš mu říká, že odpuštění nelze vyčíslit. Bůh je na jednu stranu nekonečně milosrdný, současně je ale jeho jednání propojeno s naší připraveností odpouštět. Papež František ve svých projevech často upřednostňuje milosrdenství před kritikou. Základem tohoto přístupu je jednota...

Děkování za úrodu bude v naší farnosti v neděli 24. září při mši svaté. Pokud máte nějaké zajímavé výpěstky ze své zahrádky, tak je můžete přinést do kostela.

Žádáme ochotné brigádníky, muže i ženy, kteří by přišli pomoc s úklidem spodní části fary, v sobotu 23. září od 8 hodin.

V neděli 3. září 2023 v 15 hod. zve otec Vladimír rodiče a jejich děti na setkání na farní zahradu. Pro děti bude připraven trezor plný překvapení - ale nejprve bude třeba najít a vyluštit heslo.

V neděli 3. září při mši sv. proběhne ŽEHNÁNÍ AKTOVEK - Požehnání do nového školního (akademického) roku všem školákům, studentům, ale také učitelům a rodičům, aby to spolu vydrželi :-)

Farnost ve spolupráci s Městem Náměšť n. Osl. získala dotaci od Ministerstva kultury ČR v rámci Regenerace městských památkových zón na restaurování soch v průčelí kostela sv. Jana Křtitele. Přestože kostel pochází z roku 1642, sochařská výzdoba byla do nik průčelí kostela osazena až v roce 1910. Jedná se o sochy světů zhotovené v brněnské...