Aktuality - Informace

Od 8. prosince 2020 běží Rok sv. Josefa, který vyhlásil papež František. Proto i letošní postní pátky chceme prožít s touto výjimečnou postavou.

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo jako každoročně brožurku Malý průvodce postní dobou. Pravidelně vydávaný a oblíbený průvodce nabízí opět pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka.

Každoročně připadá adorační den v naší farnosti na 20. února. V tento den bude kostel otevřen k Vaší modlitbě, adoraci či tichému rozjímání s Pánem Ježíšem od 9 - 18 hodin. V 18.00 adorační den zakončí Mše svatá s nedělní platností.

Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online prostředí - proto přivítejte virtuální koledníky a přijměte online požehnání.

Betlémské světlo je možné si vyzvednou v úterý 22. 12. a ve středu 23. 12. v kostele sv. Jana Křtitele po večerní mši svaté, která je v 18 h. Nebo je možné si vyzvednou betlémské světlo před domem rodiny Kafkových na Nové ulici u slaměného betléma od soboty 19. 12. 2020 kdykoliv.

Dle aktuálního usnesení Vlády České republiky platí v době od 18. prosince (00.00 hodin) do 23. prosince 2020 (23.59 hodin) čtvrtý stupeň PES, který snižuje povolený počet účastníků na bohoslužbách na dvacet procent kapacity kostela. Co bude následovat po středečním jednání vlády se zhoršující situací COVID 19, není v tuto chvíli jisté...

Více než třicetiletou tradici Betlémského světla nepřeruší ani současná složitá situace. Do své předvánoční služby společnosti se skauti a skautky pustí i letos a symbol míru a přátelství v podobě plamínku z Betléma opět rozvezou po republice. Celá akce však bude probíhat za zpřísněných hygienických pravidel. "Poselství naděje, světla, jež...

Slyšte, slyšte... Dostali jsme čerstvou zprávu od anděla Petronela od nebeské brány, že do Náměště nad Oslavou přijede sv. Mikuláš se svou družinou v sobotu 5. prosince léta Páně 2020. Od 16:30 do 18:00 h spočine v chrámu Páně sv. Jana Křtitele, kde se bude modlit a rozjímat.