Aktuality - Informace

"Na tuto neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou, i všem, kteří...

Farnost Náměšť nad Oslavou Vás zve na klidné rozloučení s neklidným školním rokem ve středu 30. 6. od 17 hodin na farní zahradě. V 18 h bude mše sv. a v 18:30 koncert souboru Svatojánští broučci. K táboráku bude hrát skupina Brambec. Bude připraveno občerstvení, soutěže a hry pro děti.

Srdečně Vás zveme na poutní mši sv. ve Zňátkách, která se uskuteční 23. května 2021 ve 12 hodin před kapličkou na návsi.

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. V průběhu následujících dvanácti měsíců zemřelo v souvislosti s pandemií virového onemocnění covid-19 dalších více než dvacet tisíc našich spoluobčanů. Mnohé další oběti patrně nejsou zahrnuty ve statistikách. Je jisté, že počet se ještě zdaleka neuzavřel.