Aktuality - Informace

Svatý Mikuláš se svoji družinou zavítá do Náměště nad Oslavou do kostela sv. Jana Křtitele v pondělí 5. prosince 2022 od 16 do 18 hodin. Rezervace času na tel. čísle 605 412 931

Přijměte pozvání na společné tvoření adventních věnců, aby naše domy zavoněly čerstvým chvojím, a to v sobotu 26. listopadu od 14 do 17 hodin na faře v Náměšti. Bližší informace najdete na plakátku.

Na začátku mše sv. na 1. neděli adventní 27. 11. 2022 bude žehnání adventních věnců, které si přinesete a dáte na připravené místo vpředu u oltáře.

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již po dvaadvacáté vyhledávanou brožuru Průvodce adventem 2022, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Letos nabízí Průvodce adventem mozaiku příspěvků věřících různého věku. Brožuru formátu A5 je možné objednávat výhradně přes formulář na stránkách Pastoračního střediska...

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako "Dušičky", je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi "očišťování". Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování "očistcem".

Poděkování všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na Misijním jarmarku. Výtěžek byl ve výši 20.962 Kč. Při mši sv. se vybralo 13.640 Kč. Celkem tedy na účet Papežského misijního díla bylo odesláno 34.602 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať !!

Srdečně Vás zveme na 13. ročník JABLKOBRANÍ, ...aneb, co že se nám to letos urodilo... v sobotu 8. 10. 2022 od 10 do 12 hodin na farním dvoře. Blíže viz plakát.

Milí přátelé, v evangeliu zaznívá: "Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků ..." Slyšel jsem výklad, že když Ježíš ustanovil apoštoly, tak jsou uváděna jejich jména. Když ustanovil dvaasedmdesát učedníků, jejich jména známa nejsou. Tam si může každý z nás dosadit své vlastní jméno. Vyslání učedníků nám říká, že nikdo není vyňat z Boží...