Aktuality - Informace

Akce se letos koná v postním období od 14. února 2024 (Popeleční středa) do 7. dubna 2024 (Druhá velikonoční neděle). Papírové krabičky - pokladničky si můžete vyzvednout v sakristii nebo na stolečku pod kúrem. K účasti na starobylé postní tradici – almužně – se může připojit každý, nejen lidé věřící. Přidat se k Postní almužně a něčeho se...

Tradiční Malý průvodce postní dobou opět k dostání v nabídce Diecézního katechetického centra. Ke stažení je také jako aplikace (pro Android a iOS). Papírové brožurky jsou stále k zakoupení na Biskupství, Petrov 5. Průvodce nabízí pro každý den citát z Bible odpovídající liturgickému čtení a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže...

V době postní budou v naší farnosti Křížové cesty v pátek a v neděli půl hodiny přede mší svatou - tedy v pátek v 17:30 a v neděli v 9:00.

V úterý 20. 2. 2024 je v naší farnosti adorační den farnosti. V tento den bude kostel otevřen k Vaší modlitbě, adoraci či tichému rozjímání s Pánem Ježíšem od 10 - 18 hodin. V 18 hodin bude krátká společná adorace se svátostným požehnáním a poté večerní mše sv. Prosíme, napište se do adoračního archu v kostele pod kůrem, kde...

Popeleční středou 14. února 2024 vstupuje katolická církev na celém světě do postní doby. Mše sv., při které se bude udílet popelec, bude v 18 hodin. Popeleční středa v liturgickém kalendáři katolické církve je středa, která předchází 1. postní neděli a označuje začátek postní doby. V tento den kněz na znamení pokání a obrácení uděluje popelem při...

Milí přátelé, v dnešním Markově evangeliu jsme slyšeli, že Ježíšovo učení má skutečnou moc. Tato moc však potřebuje hlasatele, aby mohla pronikat skrze svědectví a službu do lidských srdcí. Vzhledem k tomu, že je tu opět doba spojená s životním rozhodováním nejen pro ty, kdo budou skládat maturitní zkoušku, obracím se na vás, kteří zvažujete...

dnešní třetí adventní neděle je v liturgickém kalendáři označována jako "Radostná", což pochází ze vstupní mešní antifony, která cituje verš z listu Filipanům: "Radujte se, Pán je blízko." Radost z přátelství s Ježíšem nás podněcuje k tomu, abychom se o ní podělili v nejrůznějších prostředích, včetně těch, kde se setkáváme s odmítáním a...