Aktuality - Informace

Milí přátelé, v evangeliu zaznívá: "Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků ..." Slyšel jsem výklad, že když Ježíš ustanovil apoštoly, tak jsou uváděna jejich jména. Když ustanovil dvaasedmdesát učedníků, jejich jména známa nejsou. Tam si může každý z nás dosadit své vlastní jméno. Vyslání učedníků nám říká, že nikdo není vyňat z Boží...

Při slavnostní bohoslužbě v den diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 oznámil biskup Pavel Konzbul jména svých nejbližších spolupracovníků. Generálním vikářem brněnské diecéze jmenoval od 1. července 2022 R.D. Mgr. Pavla Kafku. Po Karlu Satoriovi (1990-1992), Jiřím Mikuláškovi (1992-2019) a biskupovi Pavlu Konzbulovi (2019-2022) se...

Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.
Po přečtení papežské jmenovací listiny a převzetí biskupské berly z rukou primase českého kardinála Dominika...

Farnost Náměšť nad Oslavou v rámci poutní slavnosti k patronu farního kostela sv. Jana Křtitele srdečně všechny zve na FARNÍ DEN, který začíná v nedělí 26. 6. 2022 ve 14:30 h svátostným požehnáním v kostele a od 15 h. pokračuje na farní zahradě. K poslechu zahraje kapela Brambec a řízečky,

V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze.

Milé sestry, milí bratři, milí spolubratři v duchovní službě, je to skoro rok, kdy jsem po dovršení pětasedmdesáti let a zaslání abdikace Svatému otci vyzval vás všechny k modlitbám za nového brněnského diecézního biskupa. Ve čtvrtek 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval papež František 14. diecézním biskupem brněnské diecéze...

Přijměte srdečné pozvání ke společnému slavení mše svaté 5. června 2022 v 9 hodin v kostele sv. Jana Křtitele, kde zde poprvé přijmou Pána Ježíše naši prvokomunikanti.

Svatý otec František dnes v poledne (26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně) jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.