Aktuality - Informace

Diecézní setkání mládeže s brněnským biskupem Pavlem Kozbulem se bude letos konat v sobotu 13. května v Žarošicích. "Účastníci se obohatí o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek, nových kamarádství i duchovního prožití akce," slibují organizátoři z Diecézního centra mládeže. Další informace o průběhu budou postupně přibývat na facebookové...

Večer chval

05.03.2023

Zveme Tě na společný VEČER CHVAL, který proběhne v sobotu 18. 3. 2023 v 18:00 v kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou.

V době postní budou v naší farnosti, v kostele sv. Jana Křtitele, Křížové cesty jako každý rok, tedy v pátek v 17:30 před večerní mší svatou a v nedělí ve 14 hodin.

Milí přátelé, Popeleční středa v sobě skrývá polaritu. Při udělování popelce mohou být použity dvě výzvy: "Obrať se a věř evangeliu." nebo "Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš." Ta první souvisí s naším rozhořením se pro věci Boží, to druhá naopak se zmarem a beznadějí, protože popel sám o sobě neudrží tvar a k ničemu se...

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA k postní době 2023 Postní askeze, synodální cesta Drazí bratři a sestry! Matoušovo, Markovo a Lukášovo evangelium shodně líčí událost Ježíšova proměnění. Ta je Pánovou odpovědí na nepochopení jeho učedníků. Krátce předtím totiž došlo k vážnému střetu mezi Mistrem a Šimonem Petrem, který poté, co vyznal víru v Ježíše...

Aplikace Malý průvodce postní dobou nabízí inspirativní pohledy pro postní dny. V letošním roce je možné ji stáhnout i v plné verzi pro iOS. Můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store.

Popeleční středou 22. února 2023 vstupuje katolická církev na celém světě do postní doby. Mše sv., při které se bude udílet popelec, bude v 18 hodin. Popeleční středa v liturgickém kalendáři katolické církve je středa, která předchází 1. postní neděli a označuje začátek postní doby. V tento den kněz na znamení pokání a obrácení uděluje popelem...

Milí přátelé, v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme dnes slyšeli: "Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš." Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž...

V pondělí 20. 2. 2023 je v naší farnosti adorační den farnosti. V tento den bude kostel otevřen k Vaší modlitbě, adoraci či tichému rozjímání s Pánem Ježíšem od 10 - 18 hodin. Prosíme, napište se do adoračního archu v kostele pod kůrem, kde jsou uvedeny adorační služby po půl hodině. Tento den je modlitebně propojen s Arcibiskupským kněžkým...

V návaznosti na svátek Panny Marie Lourdské bude v neděli 12. 2. 2023 při mši svaté udělována svátost pomazání nemocných.