Aktuality - Informace

Děkuji Vám, že jste opět přišli a že jste všem předali TŘÍKRÁLOVÉ POSELSTVÍ. Díky i za chvilku darovanou navíc k vzájemnému sblížení a sdílení. TŘÍKRÁLOVÝM POSELSTVÍM JSTE POTVRDILI LÁSKU V LIDSKÝCH SRDCÍCH. Srdečně děkuje Jiřina Kalabisová

Farnost Náměšť nad Oslavou opět srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na dětský maškarní karneval, který se uskuteční v neděli 3. února 2019 od 14 hodin v Kulturním domě ve Zňátkách. Pro děti budou připraveny soutěže, písničky, tance a tombola. Občerstvení bude zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Velký tříkrálový průvod prošel v sobotu 5. ledna 2019 Náměští nad Oslavou. V jeho čele jeli Tři králové na koních, následovaní dobově oděnými koledníky. Průvod byl před budovou městského úřadu přivítán starostou města Vladimírem Měrkou, panem farářem Tomášem Holým a zástupcem charity Ludmilou Hrubanovou. Následně průvod pokračoval ve své cestě k...