Aktuality - Informace

V neděli 31. 3. 2024 na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, budou při mši sv. požehnány pokrmy, které si přinesete – ať už jsou to velikonoční beránci, vajíčka, perníčky či jiné pokrmy.

Zveme Vás na Synodální skupinku, která se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 19 hodin na faře v Náměšti nad Oslavou. Blíže viz Plakát

Příležitost ke svátosti smíření je před každou večerní mší svatou. Cizí zpovědník bude zpovídat v Hartvíkovicích ve čtvrtek 21. 3. 2024 od 17 hodin a v Náměšti n. Osl. v pátek 22. 3. 2024 od 18 hodin.

Děti a mládež z farnosti Náměšť nad Oslavou si Vás dovolují pozvat na velikonoční hru ČTVRTÝ KRÁL, která se uskuteční na Květnou neděli 24. 3. 2024 v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.

Zveme všechny seniory, mladé a zvláště rodiny s dětmi na postní putování, které se uskuteční v neděli 10. 3. 2024 od 15 hodin. Sejdeme se před kostelem, pevné boty a dobrou náladu s sebou. Na konci cesty je připraveno malé překvapení.

Akce se letos koná v postním období od 14. února 2024 (Popeleční středa) do 7. dubna 2024 (Druhá velikonoční neděle). Papírové krabičky - pokladničky si můžete vyzvednout v sakristii nebo na stolečku pod kúrem. K účasti na starobylé postní tradici – almužně – se může připojit každý, nejen lidé věřící. Přidat se k Postní almužně a něčeho se...