Aktuality - Informace

FOND PULS

20.09.2019

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze - PULS založil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Při příležitosti druhého výročí existence fondu jsme požádali jeho správce P. Pavla Kafku o malé ohlédnutí.

Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce "A zvony zvoní", která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví. Kostelní zvony se...

V PROGRAMU jsou mše sv. v bazilice sv. Jana z Lateránu, v bazilice Santa Maria Maggiore a v bazilice sv. Petra ve Vatikánu a AUDIENCE SE SV. OTCEM FRANTIŠKEM, možnost adorace a procházky kolem umělecko-historických památek města Říma.

Od října začnou opět páteční dětské mše svaté. Zveme všechny děti, jejich rodiče a prarodiče.

Budeme se scházet na faře v Náměšti vždy každý 1. a 3. pátek v měsíci v 16:15 hodin. Po spolču pak bude navazovat dětská mše sv. pro děti v 18 hodin.

Srdečně zveme všechny děti a mládež na páteční dětskou mši sv. 28. 6. 2019, po které bude na farní zahradě táborák s možností přespání na faře. Špekáčky jsou pro děti zajištěny. Přijďte - těšíme se na vás.

Farní den

24.06.2019

předvečer slavnosti Narození sv. Jana Křtitele

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 na svátek sv. Jana Nepomuckého, bude v 8:30 h. mše sv. u příležitosti kněžské rekolekce sloužena pomocným brněnským biskupem Pavlem Konzbulem a kněžími třebíčského děkanátu.