Aktuality - Informace

Věžní hodiny na kostele sv. Jana Křtitele nově žáří do tmy. Ciferníky věžnich hodin se tak podařilo znovu po mnoha desítkách let, kdy byly ve tmě, nově nasvětlit.

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici - almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě. Zapojit se může každý, kdo si vyzvedne v kostele papírovou skládací schránku. Pro rok 2019 tyto schránky, které se také...

V pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna bude probíhat úklid farní zahrady. V pátek od 15 do 17:30 a v sobotu od 9 do 12 hodin. Přineste si hrábě a dobrou náladu, občerstvení je zajištěno. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby svou účast kvůli rozložení prací nahlásili předem panu Jaroslavu Hrubému.

Naše farnost se opět zapojila do akce Čistá Vysočina. Náš tradiční úsek je kolem silnice z Náměště do Březníka. Sraz sběračů je ve čtvrtek 4.4. v 16:30 u statku na Velkém Poli. Rukavice, pevná obuv a pracovní oděv podmínkou, pytle na odpadky jsou zajištěny.

Mariánská pouť na Horu Matky Boží v Králikách a do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v sobotu 4. května 2019.
Součástí zájezdu bude návštěva poutního areálu a muzea internace v Králíkách, možnost oběda, mše svatá v Neratově a prohlídka obnovujícího se areálu této německé vysídlené obce s možností podpořit místní sociální projekty...

Již po dvacáté deváté se setká diecézní biskup Vojtěch Cikrle s mladými lidmi z brněnské diecéze. Diecézní setkání mládeže proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově v sobotu 13. dubna 2019 od 9.00 hodin. do 16.00 hodin.

Ve farnosti Náměšť nad Oslavou proběhne slavnost 1. svatého přijímání v neděli 2. června 2019 a v Hartvíkovicích 16. června 2019. Příprava prvokomunikantů v Náměšti začala ve středu 13. března a bude pokračovat 27. 3. v 18.30 na faře a poté vždy každou středu.

Po dobu postní se budeme modlit křížové cesty vždy v pátek půl hodiny přede mší sv., tedy v 17:30 a v neděli ve 14 hodin.