Aktuality - Informace

Posláním fondu je shromažďovat prostředky na zajištění a rozvoj života brněnské diecéze. Ten se uskutečňuje ve 451 farnostech a je určován vizí církve, která Posvěcuje, Učí a SLouží. Zásadní podíl na uskutečňování této vize mají kněží, proto je jejich zajištění prioritním úkolem fondu.

Poděkování

01.01.2019

Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou děkuje všem farníkům, sponzorům a dárcům za všechny finanční dary a jakoukoli pomoc v roce 2018. Děkujeme za Vaši podporu!

V roce 2018 byla provedena v našem kostele sv. Jana Křtitele nová elektroinstalace, která byla zahájena v prosinci 2017 a dokončena před velikonocemi 2018. Celkové náklady činily cca 760 tis. Kč. Větší část ceny tvořily stavební práce, z nichž nejsložitější a nejdražší bylo uložení nové elektroinstalace do drážek v zemi pod historickou dlažbou...

Při nedělní mši sv. 30. prosince 2018 na Svátek Svaté rodiny bude pro manžele příležitost k obnově manželských slibů.