Aktuality - Informace

Zveme všechny děti a jejich rodiče na Mikulášskou besídku, která se bude konat ve čtvrtek 5. prosince na faře. Sejdeme se v 16 hod. a čekání na sv. Mikuláše si zkrátíme vyráběním, malováním a povídáním. Příchod sv. Mikuláše očekáváme v 17.30 h.

Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl vyzývá k připojení se k iniciativě Post Bellum rozezněním kostelních zvonů v neděli 17. listopadu. Přinášíme k tomu text jeho výzvy.

Na neděli 20. října 2019 připadá misijní neděle a sbírka při mši sv. bude odeslána na misie. V naší farnosti budeme mít po mši sv. již 10. misijní jarmark, který je zaměřen na veškeré druhy pokrmů. Výtěžek z misijního jarmarku poputuje na účet Papežského misijního díla. Do jarmarku se můžete zapojit tak, že v sobotu 19. října donesete na...

1. října slavil papež František ve Svatopetrské bazilice nešpory z liturgické památky sv. Terezie od Dítěte Ježíše na zahájení mimořádného misijního měsíce. Ve své homilii Svatý otec zdůraznil, že z misijního poslání církve není nikdo vyloučen a všichni jsme povoláni, abychom se darovali tam, kde jsme, tak jak jsme a těm, kteří nám jsou nablízku.

FOND PULS

20.09.2019

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze - PULS založil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Při příležitosti druhého výročí existence fondu jsme požádali jeho správce P. Pavla Kafku o malé ohlédnutí.

Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce "A zvony zvoní", která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví. Kostelní zvony se...

V PROGRAMU jsou mše sv. v bazilice sv. Jana z Lateránu, v bazilice Santa Maria Maggiore a v bazilice sv. Petra ve Vatikánu a AUDIENCE SE SV. OTCEM FRANTIŠKEM, možnost adorace a procházky kolem umělecko-historických památek města Říma.

Od října začnou opět páteční dětské mše svaté. Zveme všechny děti, jejich rodiče a prarodiče.

Budeme se scházet na faře v Náměšti vždy každý 1. a 3. pátek v měsíci v 16:15 hodin. Po spolču pak bude navazovat dětská mše sv. pro děti v 18 hodin.