Fotogalerie

Žehnání školákům při mši sv. v neděli       30. 8. 2020


10. MISIJNÍ JARMARK - MISIJNÍ NEDĚLE 20. 10. 2019

Zájem, nejen farníků, byl tak velký, že při samotném jarmarku nebyl čas fotit... Proto zde jsou fotky pouze z příprav a těsně před zahájením prodeje. Výtěžek z jarmarku byl 19.766 Kč. Všem veliké Pán Bůh zaplať.


Farní dětský maškarní karneval 3. 2. 2019 - Zňátky


Výmalba interiéru kostela - podzim 2018