Informace

Na následujících záložkách naleznete různé informace jako je:

  • pořad bohoslužeb v našich kostelích,
  • rozpis lektorské služby při kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti,
  • rozpis lužeb úklidu farního kostela sv. Jana Křtitele v Náměšti
  • najdete zde také pokyny pro fotografování v kostele.