Posláním fondu je shromažďovat prostředky na zajištění a rozvoj života brněnské diecéze. Ten se uskutečňuje ve 451 farnostech a je určován vizí církve, která Posvěcuje, Učí a SLouží. Zásadní podíl na uskutečňování této vize mají kněží, proto je jejich zajištění prioritním úkolem fondu.

Cílem všech činností fondu je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na životě diecéze a chtějí ji podporovat. Tato rodina dárců ochotných podporovat život církve má pro její život větší hodnotu než dary samotné.

PROSTŘEDKY Z FONDU PULS JSOU URČENY:

Kněžím - Do této oblasti spadají mzdové náklady a výdaje spojené
s duchovní formací a vzděláváním kněží. Protože služba kněží je pro život diecéze nezastupitelná, jedná se o prioritní účel fondu.
V současné době aktivně působí ve 451 farnostech brněnské diecéze 333 kněží.

Diecézi - Každý rok je podpořen projekt, který odpovídá na aktuální pastorační potřeby a výzvy v diecézi. Projekt může být realizován
v různých oblastech - církevní školství, charita, evangelizace apod.

Farnostem - Diecéze zajišťuje nezbytnou technickou a ekonomickou podporu jednotlivých farností. To zahrnuje vedení účetnictví, pomoc při správě majetku, administraci dotačních žádostí, zajištění stavebních akcí apod. Tato podpora je svěřena odborníkům v daných oblastech, kteří jsou v přímém kontaktu s kněžími ve farnostech.

Slovo otce biskupa Vojtěcha k Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Milé sestry, milí bratři,

na dnešní neděli 22. září 2019 jsem vyhlásil sbírku do fondu PULS, který se podílí na zajištění prostředků nutných pro pastoraci, zvláště na zajištění mezd pro kněze. Chci vám poděkovat nejenom za vaše dary při této sbírce, ale i za veškerou duchovní a hmotnou pomoc kněžím, kteří působí ve vašich farnostech. Zvláště bych chtěl poděkovat donátorům fondu PULS, jejichž dary v loňském roce přesáhly 6,9 mil. Kč.

Mám velkou radost, že se stále rozrůstá velká rodina malých dárců, do které v současné době patří přes 3200 donátorů. Stát se donátorem a podporovat nejenom vlastní farnost, ale být solidární i s celou diecézí, je něčím, co činí brněnskou diecézi jedinečnou a co je dalším důvodem mé radosti a naděje v její budoucnost.

Vzhledem k tomu, že stát se donátorem je velmi snadné, nebude už v příštích letech vyhlašována tato mimořádná sbírka do fondu PULS, ale zvu vás všechny, abyste přijali pozvání do velké rodiny malých dárců, stali se donátory, a tak posílili PULS života naší diecéze, a to nejen po stránce hmotné, ale především duchovní.

Děkuji za Vaše modlitby a vše, co pro budoucnost naší diecézi děláte.

Ze srdce vám všem žehnám.
Váš biskup Vojtěch

FOND PULS - FARNOST NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Jak konkrétně můžeme zrealizovat výzvu otce biskupa k donátorství v naší farnosti? Kdo by se chtěl stát donátorem, může se přihlásit na adrese https://donator.cz/. Jakou výši daru si zvolíte, záleží jen na Vás a můžete ji kdykoliv změnit. Malou nápovědou k výši daru může být motto uvedené na přihlášce. Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Váš dar můžete zaslat jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz, popřípadě inkaso. Všechny potřebné informace k zaslání daru (jako např. číslo účtu, variabilní symbol atd.) obdržíte poštou. V donátorství nerozhoduje výše daru, ale ochota přihlásit se touto formou k podpoře diecéze, tak jak už to udělalo více než 3 200 donátorů. Další informace o fungování fondu PULS najdete na stránkách donator.cz nebo na nástěnce v kostele.

Výše ročního příspěvku je pro farnost Náměšť nad Oslavou stanovena na rok 2019 ve výši 90.305 Kč. Aktuálně je v naší farnosti zaregistrováno 30 donátorů, kteří v tomto roce již přispěli částkou 40.672 Kč. Naší farnosti tak zbývá uhradit 49.633,- Kč.

Pokud se připojíte k velké rodině malých dárců, podpoříte Fond Puls, a tím i naši farnost.

Všem donátorům i dárcům Pán Bůh zaplať.