Posláním fondu je shromažďovat prostředky na zajištění a rozvoj života brněnské diecéze. Ten se uskutečňuje ve 451 farnostech a je určován vizí církve, která Posvěcuje, Učí a SLouží. Zásadní podíl na uskutečňování této vize mají kněží, proto je jejich zajištění prioritním úkolem fondu.

Cílem všech činností fondu je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na životě diecéze a chtějí ji podporovat. Tato rodina dárců ochotných podporovat život církve má pro její život větší hodnotu než dary samotné.

PROSTŘEDKY Z FONDU PULS JSOU URČENY:

Kněžím - Do této oblasti spadají mzdové náklady a výdaje spojené
s duchovní formací a vzděláváním kněží. Protože služba kněží je pro život diecéze nezastupitelná, jedná se o prioritní účel fondu.
V současné době aktivně působí ve 451 farnostech brněnské diecéze 333 kněží.

Diecézi - Každý rok je podpořen projekt, který odpovídá na aktuální pastorační potřeby a výzvy v diecézi. Projekt může být realizován
v různých oblastech - církevní školství, charita, evangelizace apod.

Farnostem - Diecéze zajišťuje nezbytnou technickou a ekonomickou podporu jednotlivých farností. To zahrnuje vedení účetnictví, pomoc při správě majetku, administraci dotačních žádostí, zajištění stavebních akcí apod. Tato podpora je svěřena odborníkům v daných oblastech, kteří jsou v přímém kontaktu s kněžími ve farnostech.

FOND PULS - FARNOST NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Jak konkrétně můžeme zrealizovat výzvu otce biskupa k donátorství v naší farnosti? Kdo by se chtěl stát donátorem, může se přihlásit na adrese https://donator.cz/. Jakou výši daru si zvolíte, záleží jen na Vás a můžete ji kdykoliv změnit. Malou nápovědou k výši daru může být motto uvedené na přihlášce. Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Váš dar můžete zaslat jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz, popřípadě inkaso. Všechny potřebné informace k zaslání daru (jako např. číslo účtu, variabilní symbol atd.) obdržíte poštou. V donátorství nerozhoduje výše daru, ale ochota přihlásit se touto formou k podpoře diecéze, tak jak už to udělalo více než 6.500 donátorů. Další informace o fungování fondu PULS najdete na stránkách donator.cz nebo na nástěnce v kostele.

Výše ročního příspěvku je pro farnost Náměšť nad Oslavou stanovena na rok 2021 ve výši 111.811 Kč. Aktuálně je v naší farnosti zaregistrováno 38 donátorů, kteří v tomto roce již přispěli částkou 50.906 Kč. Naší farnosti tak zbývá letos  ještě uhradit 60.905 Kč.

Pokud se připojíte k velké rodině malých dárců, podpoříte Fond Puls, a tím i naši farnost.

Všem donátorům i dárcům Pán Bůh zaplať.