Kontakt

FARÁŘ

P. ThLic. Tomáš Holý

Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou

Masarykovo náměstí 51

675 71 Náměšť nad Oslavou 

+420 568 623 955

+420 731 428 346

namest@dieceze.cz

IČO 64268424

číslo bankovního účtu farnosti 1523462399/0800


Varhaník: Josef Kafka, mobil: 604 511 387

Webmaster: Mgr. Petr Kafka, petrkafka@tiscali.cz