Kontakt

FARÁŘ

Mgr. Vladimír Langer

Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou

Masarykovo náměstí 51

675 71 Náměšť nad Oslavou 

+420 732 483 987

namest@dieceze.cz

IČO 64268454

číslo bankovního účtu farnosti 1523462399/0800


Varhaník: Josef Kafka, mobil: 604 511 387

Webmaster: Mgr. Petr Kafka, petrkafka@tiscali.cz