Výuka náboženství - školní rok 2021 /2022

I v tomto roce bychom rádi pokračovali ve výuce náboženství. Z důvodu proticovidových opatření bude výuka opět na faře. Výuka bude ve středu od 17.00 - 17.45. 

Děti budou rozděleni na dvě skupinky: 1. a 2. třída, 3. - 5. třída.

Přihlášky jsou k dispozici v kostele. Vyplněné přihlášky můžete odevzdat v sakristii kostela, nebo se můžete přihlásit i prostřednictvím emailu: kimal.K2@seznam.cz, kam napíšete:
- jméno a příjmení dítěte
- třídu a školu, kterou navštěvuje
- jméno zákonného zástupce
- telefonní číslo a email zákonného zástupce

Budeme se těšit na děti i na spolupráci s vámi a přejeme vám úspěšný start do nového školního roku!

otec Tomáš, Tereza Bělehradová a katechetky