Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020

ZŠ Komenského

1. a 2. třída - neděle 9.45 -10.30, fara - paní Jannová a Tomková

3. třída - středa 13.30 - 14.15, škola Komenského, pan farář Holý

4. a 5. třída- neděle 9.45 - 10.30, fara - sl. Lukasová, paní Bělehradová

ZŠ Husova

1. a 2. třída - neděle 9.45 - 10.30, fara - paní Jannová a Tomková

3., 4. a 5. třída - pátek 12.40 - 13.25 - pan farář Holý

Vícenice

1. - 5. třída - čtvrtek 13.30 - 14.15 - pan farář Holý

Hartvíkovice

1. - 5. třída - čtvrtek 14.30 - 15.15 - pan farář Holý

Výuka začíná v týdnu od 16. 9. 2019.

Přihlášky si, prosím, vyzvedněte v kostele vzadu na stolečku a odevzdejte nejpozději do neděle 15. září v sakristii.