Výuka náboženství - školní rok 2022 / 2023

Výuka probíhá na faře, v neděli po mši sv. od 10.00-10.45 hod.

Začínáme druhou neděli v říjnu - tj. 9. 10. 2022.

Vám rodičům děkujeme za důvěru a Vás ostatní farníky prosíme o modlitbu.

A na děti se moc těšíme! :-D

Tereza Hlaváčová, Marta Tomková a Eva Holanová