Lektorská služba

Rozpis lektorské služby: květen - září 2022

8. května - 4. neděle velikonoční 

Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

15. května - 5. neděle velikonoční                                                                                                                Jaroslav Hrubý a Marie Hrubá

22. května - 6. neděle velikonoční                                                                                                              Tomáš Sladký a Tereza Bělehradová

29. května - 7. neděle velikonoční                                                                                                            Vlaďka Půčková a Květa Špániková

5. června - Slavnost Seslání Ducha Svatého - 1. sv. přijímání                                                                        rodiče prvokomunikantů

12. června - Slavnost Nejsvětější Trojice                                                                                                            Petr Kafka a Veronika Kafková

19. června - Slavnost Těla a krve Páně                                                                                                                Jaroslav Hlaváč a Davd Tvarůžek

26. června - 13. neděle v mezidobí                                                                                                                      Čestmír Lukas a Jarmila Lukasová

3. července - 14. neděle v mezidobí                                                                                                                  Anna Suchá a Marie Fraňková

10. července - 15. neděle v mezidobí                                                                                                                   Stanislav Širůček a Marie Širůčková

17. července - 16. neděle v mezidobí                                                                                                                   Ludmila Kafková a Marie Sladká

24. července - 17. neděle v mezidobí                                                                                                                  Marie Plecitá a Josef Plecitý

31. července - 18. neděle v mezidobí                                                                                                                  David Tvarůžek a David Půček

7. srpna - 19. neděle v mezidobí                                                                                                                          Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

14. srpna - 20. neděle v mezidobí                                                                                                                        Anna Suchá a Marie Fraňková

21. srpna - 21. neděle v mezidobí                                                                                                                        Tomáš Sladký a Tereza Bělehradová

28. srpna - 22. neděle v mezidobí                                                                                                                      Petr Kafka a Veronika Kafková

4. září - 23. neděle v mezidobí                                                                                                                Vlaďka Půčková a Květa Špániková

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V sakristii je min. 15 minut před začátkem mše svaté připraven lekcionář k přečtení určeného čtení.  Zároveň v sakristii potvrdíte svoji přítomnost a tím přečtení vám přiděleného textu.

Pokud se také chcete podílet na četbě Božího slova při nedělní mši svaté, přijďte se nahlásit do sakristie nebo napište prostřednictvím formuláře ZDE