Lektorská služba

prosinec 2018 - březen 2019

24. prosince - Štědrý den

mše sv. v 16:00 Tomáš Sladký, Alexandra Sladká

půlnoční mše sv. v 24:00 Jaroslav Hlaváč, David Tvarůžek

25. prosince - Slavnost Narození Páně

Petr Kafka

Veronika Kafková

26. prosince - Svátek sv. Štěpána

Květa Špániková

30. prosince - Svátek Svaté rodiny

Tereza Bělehradová

Alžběta Lukasová

31. prosince - sv. Silvestr

Vlaďka Půčková

1. ledna - Nový Rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie

Jaroslav Hrubý

Marie Hrubá

6. ledna - Tři králové - Slavnost Zjevení Páně

Čestmír Lukas

Jarmila Lukasová

13. ledna - Svátek Křtu Páně

Stanislav Hruban

Ludmila Hrubanová

20. ledna - 2. neděle v mezidobí

Stanislav Širůček

Marie Širůčková

27. ledna - 3. neděle v mezidobí

Ludmila Kafková

Marie Sladká

3. února - 4. neděle v mezidobí

Mirka Plecitá

Josef Plecitý

10. února - 5. neděle v mezidobí

Anna Suchá

Marie Fraňková

17. února - 6. neděle v mezidobí

Tomáš Sladký

Alexandra Sladká

24. února - 7. neděle v mezidobí

Jaroslav Hlaváč

David Tvarůžek

3. března - 8. neděle v mezidobí

Petr Kafka

Veronika Kafková

10. března - 1. neděle postní

Tomáš Sladký

Alexandra Sladká

17. března - 2. neděle postní

Tereza Bělehradová

Alžběta Lukasová

24. března - 3. neděle postní

Květa Špániková

Vlaďka Půčková

31. března - 4. neděle postní

Jaroslav Hrubý

Marie Hrubá

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V sakristii je min. 15 minut před začátkem mše svaté připraven lekcionář k přečtení určeného čtení.  Zároveň v sakristii potvrdíte svoji přítomnost a tím přečtení vám přiděleného textu.

Pokud se také chcete podílet na četbě Božího slova při nedělní mši svaté, přijďte se nahlásit do sakristie.