Lektorská služba

Rozpis lektorské služby: únor - červen 2024

4. února - 5. neděle v mezidobí 
Eva Holanová a Tereza Bělehradová
 
11. února - 6. neděle v mezidobí

Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

18. února - 1. neděle postní                                                                                                                      Jaroslav Hrubý a Marie Hrubá   

25. února - 2. neděle postní                                                                                                                               Vlaďka Půčková a Květa Špániková

3. března - 3. neděle postní                                                                                                                            Marta Plecitá a David Půček

10. března - 4. neděle postní                                                                                                                    Čestmír Lukas a Jarmila Lukasová

17. března - 5. neděle postní                                                                                                                    Jaroslav Hlaváč a David Tvarůžek

24. března - 6. neděle postní - Květná neděle                                                                                                  Veronika Kafková a Petr Kafka

28. března - Zelený čtvrtek                                                                                                                          Anna Suchá a Marie Fraňková

29. března - Velký pátek                                                                                                                           Ludmila Kafková a Marie Sladká

30. března - Bílá sobota                                                                                                                                        1. čtení: Veronika Kafková, 3. čtení: David Tvarůžek, 5. čtení Vlaďka Půčková, Epištola: Marta Plecitá       

31. března - Slavnost Zmrtvýchvstávní Páně                                                                                                      Eva Holanová a Tereza Bělehradová

7. dubna - 2. neděle velikonoční                                                                                                               Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

14. dubna - 3. neděle velikonoční                                                                                                                 Jaroslav Hrubý a Marie Hrubá

21. dubna - 4. neděle velikonoční                                                                                                                     Eva Holanová a Tereza Bělehradová

28. dubna - 5. neděle velikonoční                                                                                                              Vlaďka Půčková a Květa Špániková

5. května - 6. neděle velikonoční                                                                                                                        Marta Plecitá a David Půček

12. května - 7. neděle velikonoční                                                                                                                       Čestmír Lukas a Jarmila Lukasová

19. května - Seslání Ducha Svatého                                                                                                  Jaroslav Hlaváč a David Tvarůžek

26. května - Slavnost Nejsvětější Trojice                                                                                                Petr Kafka a Veronika Kafková

2. června - 9. neděle v mezidobí                                                                                                                 Anna Suchá a Marie Fraňková

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V sakristii je min. 15 minut před začátkem mše svaté připraven lekcionář k přečtení určeného čtení.  Zároveň v sakristii potvrdíte svoji přítomnost a tím přečtení vám přiděleného textu.

Pokud se také chcete podílet na četbě Božího slova při nedělní mši svaté, přijďte se nahlásit do sakristie.