Lektorská služba

Rozpis lektorské služby: říjen 2023 - leden 2024

15. října - 28. neděle v mezidobí 
Eva Holanová a Jindřich Holan
 
22. října - 29. neděle v mezidobí

Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

29. října - 30. neděle v mezidobí                                                                                                                Jaroslav Hrubý a Marie Hrubá   

5. listopadu - 31. neděle v mezidobí                                                                                                               Eva Holanová a Tereza Bělehradová

12. listopadu - 32. neděle v mezidobí                                                                                                                Vlaďka Půčková a Květa Špániková

19. listopadu - 33. neděle v mezidobí                                                                                                                 Marta Plecitá a David Půček

26. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále                                                                                                      Čestmír Lukas a Jarmila Lukasová

3. prosince - 1. neděle adventní                                                                                                                 Jaroslav Hlaváč a David Tvarůžek

10. prosince - 2. neděle adventní                                                                                                                  Veronika Kafková a Petr Kafka

17. prosince - 3. neděle adventní                                                                                                                Anna Suchá a Marie Fraňková

23. prosince - 4. neděle adventní                                                                                                                     Ludmila Kafková a Marie Sladká

24. prosince - Štědrý den 16:00                                                                                                                          Eva Holanová a Jindřich Holan

24. prosince - Štědrý den 24:00                                                                                                            Veronika Kafková a Petr Kafka

25. prosince - Slavnost Narození Páně                                                                                                               Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

26. prosince - Slavnost sv. Štěpána                                                                                                                 Jaroslav Hrubý a Marie Hrubá

31. prosince - Svátek Svaté rodiny                                                                                                                 Eva Holanová a Tereza Bělehradová

1. ledna  2024 - Slavnost Matky Boží Panny Marie                                                                                           Vlaďka Půčková a Květa Špániková

6. ledna - Slavnost Zjevení Páně                                                                                                                          Marta Plecitá a David Půček

7. ledna - Svátek Křtu Páně                                                                                                                           Čestmír Lukas a Jarmila Lukasová

14. ledna - 2. neděle v mezidobí                                                                                                  Jaroslav Hlaváč a David Tvarůžek

21. ledna - 3. neděle v mezidobí                                                                                                          Petr Kafka a Veronika Kafková

28. ledna - 4. neděle v mezidobí                                                                                                                 Anna Suchá a Marie Fraňková

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V sakristii je min. 15 minut před začátkem mše svaté připraven lekcionář k přečtení určeného čtení.  Zároveň v sakristii potvrdíte svoji přítomnost a tím přečtení vám přiděleného textu.

Pokud se také chcete podílet na četbě Božího slova při nedělní mši svaté, přijďte se nahlásit do sakristie.