Lektorská služba

Rozpis lektorské služby: leden - duben 2023

1. ledna - Slavnost Matky Boží Panny Marie 

Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

8. ledna - Svátek Křtu Páně                                                                                                                              Eva Holanová a Tereza Bělehradová

15. ledna - 2. neděle v mezidobí                                                                                                                Jaroslav Hrubý a Marie Hrubá

22. ledna - 3. neděle v mezidobí                                                                                                                 Vlaďka Půčková a Květa Špániková

29. ledna - 4. neděle v mezidobí                                                                                                                  Marta Plecitá a David Půček

5. února - 5. neděle v mezidobí                                                                                                                       Petr Kafka a Veronika Kafková

12. února - 6. neděle v mezidobí                                                                                                                  Jaroslav Hlaváč a David Tvarůžek

19. února - 7. neděle v mezidobí                                                                                                                        Čestmír Lukas a Jarmila Lukasová

26. února - 1. neděle postní                                                                                                                          Anna Suchá a Marie Fraňková

5. března - 2. neděle postní                                                                                                                       Vlaďka Půčková a Marie Širůčková

12. března - 3. neděle postní                                                                                                                    Ludmila Kafková a Marie Sladká

19. března - 4. neděle postní                                                                                                                       Mirka Plecitá a Josef Plecitý

26. března - 5. neděle postní                                                                                                                  Jaroslav Hrubý a Marie Hrubá

2. dubna - 6. neděle postní - Květná neděle                                                                                                      Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

6. dubna - Zelený čtvrtek                                                                                                                              Anna Suchá a Marie Fraňková

7. dubna - Velký pátek                                                                                                                                      Eva Holanová a Tereza Bělehradová

8. dubna - Bílá Sobota                                                                                                                                         1. čtení Petr Kafka, 2. čtení Stanislav Hruban, 3. čtení David Tvarůžek, 4. čtení Jaroslav Hlaváč,          5. čtení Vlaďka Půčková, 6. čtení David Půček, 7. čtení Tereza Bělehradová, Epištola: Mirka Plecitá

9. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně                                                                                               Veronika Kafková a Petr Kafka

16. dubna - 2. neděle velikonoční                                                                                                           Vlaďka Půčková a Květa Špániková

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V sakristii je min. 15 minut před začátkem mše svaté připraven lekcionář k přečtení určeného čtení.  Zároveň v sakristii potvrdíte svoji přítomnost a tím přečtení vám přiděleného textu.

Pokud se také chcete podílet na četbě Božího slova při nedělní mši svaté, přijďte se nahlásit do sakristie nebo napište prostřednictvím formuláře ZDE