Lektorská služba

Rozpis lektorské služby: září - prosinec 2019

22. září - 25. neděle v mezidobí

Tereza Bělehradová  a  Alžběta Lukasová

29. září - 26. neděle v mezidobí                                                                                         Anna Suchá  a  Marie Fraňková

6. října - 27. neděle v mezidobí                                                                                       Tomáš Sladký a Alexandra Sladká

13. října - 28. neděle v mezidobí                                                                                Veronika Kočí  a  

20. října - 29. neděle v mezidobí                                                                                        Petr Kafka a Veronika Kafková

27. října - 30. neděle v mezidobí                                                                                    Vlaďka Půčková a Květa Špániková

3. listopadu - 31. neděle v mezidobí                                                                                Jaroslav Hlaváč a David Tvarůžek

10. listopadu - 32. neděle v mezidobí                                                                           Jaroslav Hrubý  a  Marie Hrubá

17. listopadu - 33. neděle v mezidobí                                                                             Čestmír Lukas a Jarmila Lukasová

24. listopadu - Slavnost Krista Krále                                                                         Stanislav Širůček  a  Marie Širůčková

1. prosince - 1. neděle adventní                                                                                         Ludmila Kafková  a  Marie Sladká

8. prosince - 2. neděle adventní                                                                                     Vlaďka Půčková  a  Květa Špániková

15. prosince - 3. neděle adventní                                                                              Stanislav Hruban  a  Ludmila Hrubanová

22. prosince - 4. neděle adventní                                                                                   Tereza Bělehradová  a  Alžběta Lukasová

24. prosince - Štědrý den                                                                                                16:00   Tomáš Sladký a Alexandra Sladká                                                                 24:00   Petr Kafka a Veronika Kafková 

25. prosince - Slavnost Narození Páně                                                                       Jaroslav Hlaváč  a  David Tvarůžek

26. prosince - Svatek sv. Stěpána                                                                                     Anna Suchá

29. prosince - Svátek Svaté rodiny                                                                               Jaroslav Hrubý  a  Marie Hrubá

31. prosince - Silvestr                                                                                                         Marie Fraňková

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V sakristii je min. 15 minut před začátkem mše svaté připraven lekcionář k přečtení určeného čtení.  Zároveň v sakristii potvrdíte svoji přítomnost a tím přečtení vám přiděleného textu.

Pokud se také chcete podílet na četbě Božího slova při nedělní mši svaté, přijďte se nahlásit do sakristie.