Lektorská služba

Rozpis lektorské služby: září - prosinec 2022

11. září - 24. neděle v mezidobí 

Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

18. září - 25. neděle v mezidobí                                                                                                                      Eva Holanová a Tereza Bělehradová

25. září - 26. neděle v mezidobí                                                                                                                Jaroslav Hrubý a Marie Hrubá

2. října - 27. neděle v mezidobí                                                                                                                 Vlaďka Půčková a Květa Špániková

9. října - 28. neděle v mezidobí                                                                                                                  Marta Plecitá a David Půček

16. října - 29. neděle v mezidobí                                                                                                                   Petr Kafka a Veronika Kafková

23. října - 30. neděle v mezidobí                                                                                                                  Jaroslav Hlaváč a David Tvarůžek

30. října - 31. neděle v mezidobí                                                                                                                        Čestmír Lukas a Jarmila Lukasová

6. listopadu - 32. neděle v mezidobí                                                                                                                  Anna Suchá a Marie Fraňková

13. listopadu - 33. neděle v mezidobí                                                                                                                   Stanislav Širůček a Marie Širůčková

20. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále                                                                                                       Ludmila Kafková a Marie Sladká

27. listopadu - 1. neděle adventní                                                                                                                 Marie Plecitá a Josef Plecitý

4. prosince - 2. neděle adventní                                                                                                                  Jaroslav Hrubý a Marie Hrubá

11. prosince - 3. neděle adventní                                                                                                                         Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

18. prosince - 4. neděle adventní                                                                                                                       Anna Suchá a Marie Fraňková

24. prosince - Štědrý den                                                                                                                             16:00 Eva Holanová a Tereza Bělehradová                                                                                              24:00 Petr Kafka a Veronika Kafková

25. prosince - Slavnost Narození Páně                                                                                                                Jaroslav Hlaváč a David Tvarůžek

26. prosince - Svátek sv. Štěpána                                                                                                             Květa Špániková

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V sakristii je min. 15 minut před začátkem mše svaté připraven lekcionář k přečtení určeného čtení.  Zároveň v sakristii potvrdíte svoji přítomnost a tím přečtení vám přiděleného textu.

Pokud se také chcete podílet na četbě Božího slova při nedělní mši svaté, přijďte se nahlásit do sakristie nebo napište prostřednictvím formuláře ZDE