Lektorská služba

Rozpis lektorské služby: leden - květen 2022

23. ledna - 3. neděle v mezidobí 

Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

30. ledna - 4. neděle v mezidobí                                                                                                                 Anna Suchá  a  Marie Fraňková

6. února - 5. neděle v mezidobí                                                                                                                 Tomáš Sladký a Tereza Bělehradová

13. února - 6. neděle v mezidobí                                                                                                               Vlaďka Půčková a Květa Špániková

20. února - 7. neděle v mezidobí                                                                                                                    Jaroslav Hrubý a Marie Hrubá

27. února - 8. neděle v mezidobí                                                                                                                     Petr Kafka a Veronika Kafková

6. března - 1. neděle postní                                                                                                                     Čestmír Lukas a Jarmila Lukasová

13. března - 2. neděle v mezidobí                                                                                                            Jaroslav Hlaváč a David Tvarůžek

20. března - 3. neděle postní                                                                                                                    Stanislav Širůček a Marta Širůčková

27. března - 4. neděle postní                                                                                                                        Ludmila Kafková a Marie Sladká

3. dubna - 5. neděle postní                                                                                                                           Mirka Plecitá a Josef Plecitý

10. dubna - 6. neděle postní - Květná neděle                                                                                          David Tvarůžek a David Půček

14. dubna - Zelený čtvrtek                                                                                                                     Stanislav Hruban  a  Ludmila Hrubanová

15. dubna - Velký pátek                                                                                                                                 Anna Suchá a Marie Fraňková

16. dubna - Bílá sobota                                                                                                                                   1.čtení Petr Kafka 2. čtení Stanislav Hruban 3. čtení David Tvarůžek 4. čtení Jaroslav Hlaváč 5. čtení Vlaďka Půčková 6. čtení David Půček 7. čtení Tereza Bělehradová Epištola Mirka Plecitá

17. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční                                                                   Tomáš Sladký a Tereza Bělehradová

24. dubna - 2. neděle velikonoční, Božího milosrdenství                                                                                 Petr Kafka a Veronika Kafková

1. května - 3. neděle velikonoční                                                                                                                         Vlaďka Půčková a Květa Špániková

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V sakristii je min. 15 minut před začátkem mše svaté připraven lekcionář k přečtení určeného čtení.  Zároveň v sakristii potvrdíte svoji přítomnost a tím přečtení vám přiděleného textu.

Pokud se také chcete podílet na četbě Božího slova při nedělní mši svaté, přijďte se nahlásit do sakristie nebo napište prostřednictvím formuláře ZDE