Lektorská služba

Rozpis lektorské služby: červen - říjen 2023

4. června - Slavnost Nejsvětější Trojice 

Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

11. června - Slavnost Těla a krve Páně                                                                                                                Jaroslav Hrubý a Marie Hrubá   

18. června - 11. neděle v mezidobí                                                                                                                 Eva Holanová a Tereza Bělehradová

25. června - 12. neděle v mezidobí                                                                                                                Vlaďka Půčková a Květa Špániková

2. července - 13. neděle v mezidobí                                                                                                                 Marta Plecitá a David Půček

9. července - 14. neděle v mezidobí                                                                                                                    Čestmír Lukas a Jarmila Lukasová

16. července - 15. neděle v mezidobí                                                                                                                 Jaroslav Hlaváč a David Tvarůžek

23. července - 16. neděle v mezidobí                                                                                                                  Veronika Kafková a Petr Kafka

30. července - 17. neděle v mezidobí                                                                                                                  Anna Suchá a Marie Fraňková

6. srpna - Svátek Proměnění Páně                                                                                                                      Vlaďka Půčková a Marie Širůčková

13. srpna - 19. neděle v mezidobí                                                                                                                    Ludmila Kafková a Marie Sladká

20. srpna - 20. neděle v mezidobí                                                                                                                       Mirka Plecitá a Josef Plecitý

27. srpna - 21. neděle v mezidobí                                                                                                                 Jaroslav Hrubý a Marie Hrubá

3. září - 22. neděle v mezidobí                                                                                                              Stanislav Hruban a Ludmila Hrubanová

10. září - 23. neděle v mezidobí                                                                                                                           Anna Suchá a Marie Fraňková

17. září - 24. neděle v mezidobí                                                                                                                            Eva Holanová a Tereza Bělehradová

24. září - 25. neděle v mezidobí                                                                                                                           Marta Plecitá a David Půček

1. října - 26. neděle v mezidobí                                                                                                  Veronika Kafková a Petr Kafka

8. října - 27. neděle v mezidobí                                                                                                          Vlaďka Půčková a Květa Špániková

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V sakristii je min. 15 minut před začátkem mše svaté připraven lekcionář k přečtení určeného čtení.  Zároveň v sakristii potvrdíte svoji přítomnost a tím přečtení vám přiděleného textu.

Pokud se také chcete podílet na četbě Božího slova při nedělní mši svaté, přijďte se nahlásit do sakristie.