Plán úklidu kostela v roce 2018/2020

Uklízí se v sobotu nebo jiný dohodnutý den koncem týdne

Lukasovi                                17. 11. 2018                13. 4 .2019                 7. 9. 2019 

Karmazínová - Janišová        24. 11. 2018                20. 4. 2019               14. 9. 2019 

Hadrabová - Širilová              1. 12. 2018                27. 4. 2019                21. 9. 2019 

Fraňková - Horká                   8. 12. 2018                 4. 5. 2019                28. 9. 2019 

Kratinová - Pavelková           15. 12. 2018                11. 5. 2019                5. 10. 2019

Širůčková - Širůček               22. 12. 2018                18. 5. 2019              12. 10. 2019

Ošmerová - Bohuslavová     29. 12. 2018                25. 5. 2019              19. 10. 2019 

Synková - Synková                  5. 1. 2019                   1. 6. 2019             26. 10. 2019

Hlaváčovi                               12. 1. 2019                  8. 6. 2019                2. 11. 2019 

Všetečková - Půčková            19. 1. 2019                15. 6. 2019                 9. 1. 2019 

Krčálovi                                 26. 1. 2019                22. 6. 2019                16. 1. 2019

Hrubá - Hrubá                        2. 2. 2019                29. 6. 2019              23. 11. 2019 

Lukasová - Kafková                9. 2. 2019                  6. 7. 2019              30. 11. 2019 

Nabytá - Špániková              16. 2. 2019                13. 7. 2019                 7. 12. 2019 

Tvarůžková - Kafková ml.     23. 2. 2019                20. 7. 2019               14. 12. 2019 

Netrdová - Ahmetajová         2. 3. 2019                27. 7. 2019                21. 12. 2019 

Bízová - Fukalová                  9. 3. 2019                 3. 8. 2019                28. 12. 2019

 Krajčová - Kopuletá            16. 3. 2019               10. 8. 2019                   4. 1. 2020

Hrubanová - Jungwirthová  23. 3. 2019               17. 8. 2019                  11. 1. 2020

Suchá - Sladká                    30. 3. 2019              24. 8. 2019                  18. 1. 2020

Prokešová - Jeřábková          6. 4. 2019              31. 8. 2019                  25. 1. 2020