FARNOST NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Vítejte

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Jana Křtitele v Náměšťi nad Oslavou. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní údaje, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen k získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

V současné době pod správu náměšťského faráře kromě farnosti při kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou spadá ještě farnost při kostele sv. Jiljí v Hartvíkovicích. K tomu náležejí filiální kostely sv. Jakuba Staršího v Naloučanech, sv. Marka ve Vícenicích a kaple sv. Anny v Sedleci.

Výuka náboženství 2022 / 2023 

Vážení rodiče,

mám pro vás informace ohledně výuky náboženství v tomto roce. Letos nás čeká jedna změna a jedna novinka. Změna je, že výuka bude probíhat na faře, v neděli od 10.00-10.45 hod.

A novinka je , že otevíráme výuku i pro děti z druhého stupně. Tedy pro děti z šesté až deváté třídy. Tady ještě nemáme pevně stanovený den a čas výuky. Ten přizpůsobíme podle počtu přihlášených dětí.

Přihlášky budou v kostele, vzadu na stolečku. Vyplněné přihlášky můžete odevzdat buď v sakristii, nebo poslat na uvedenou emailovou adresu.

Protože budeme začínat druhou neděli v říjnu - tj. 9. 10. 2022, poprosila bych Vás, abyste přihlášky vyplnili a odevzdali nejpozději do 25. 9. A ještě bych Vás chtěla poprosit, abyste vyplnili přihlášku i dětem, které chodily vloni. Bude to pro nás přehlednější.

Vám rodičům děkujeme za důvěru a Vás ostatní farníky prosíme o modlitbu.

A na děti se moc těšíme! :-D

Tereza Hlaváčová, Marta Tomková a Eva Holanová

Náš o. biskup Pavel Konzbul všechny zdraví a vyprošuje vše dobré do nového školního roku 


Nejnovější články na našem webu

Přečtěte si, co je nového


Milí přátelé, v evangeliu zaznívá: "Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků ..." Slyšel jsem výklad, že když Ježíš ustanovil apoštoly, tak jsou uváděna jejich jména. Když ustanovil dvaasedmdesát učedníků, jejich jména známa nejsou. Tam si může každý z nás dosadit své vlastní jméno. Vyslání učedníků nám říká, že nikdo není vyňat z Boží...

Při slavnostní bohoslužbě v den diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 oznámil biskup Pavel Konzbul jména svých nejbližších spolupracovníků. Generálním vikářem brněnské diecéze jmenoval od 1. července 2022 R.D. Mgr. Pavla Kafku. Po Karlu Satoriovi (1990-1992), Jiřím Mikuláškovi (1992-2019) a biskupovi Pavlu Konzbulovi (2019-2022) se...

Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.
Po přečtení papežské jmenovací listiny a převzetí biskupské berly z rukou primase českého kardinála Dominika...

Farnost Náměšť nad Oslavou v rámci poutní slavnosti k patronu farního kostela sv. Jana Křtitele srdečně všechny zve na FARNÍ DEN, který začíná v nedělí 26. 6. 2022 ve 14:30 h svátostným požehnáním v kostele a od 15 h. pokračuje na farní zahradě. K poslechu zahraje kapela Brambec a řízečky,

Podpořte finančně naši farnost

Naši farnost můžete podpořit přímo na účet farnosti nebo prostřednictvím FONDU PULS. V letošním roce za každého aktivního donátora, který se přihlásí do 31. 12. 2021 bude příspěvek farnosti za rok 2021 snížen o 500 Kč.
V případě většího finančního daru je možné vystavit potvrzení o darech farnosti za účelem snížení základu daně.
Děkujeme všem, kdo jakýmkoli způsobem podporujete naši farnost.

Jak pulsujeme

Doporučujeme následující odkazy

Virtuální prohlídka kostela i města