Vítejte

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Jana Křtitele v Náměšťi nad Oslavou. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní údaje, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen k získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

V současné době pod správu náměšťského faráře kromě farnosti při kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou spadá ještě od roku 1992 farnost při kostele sv. Jiljí v Hartvíkovicích. K tomu náležejí filiální kostely sv. Jakuba Staršího v Naloučanech, sv. Marka ve Vícenicích a kaple sv. Anny v Sedleci.

Přání brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula do nového roku 2019

Nejnovější články na našem webu

Přečtěte si, co je nového

Děkuji Vám, že jste opět přišli a že jste všem předali TŘÍKRÁLOVÉ POSELSTVÍ. Díky i za chvilku darovanou navíc k vzájemnému sblížení a sdílení. TŘÍKRÁLOVÝM POSELSTVÍM JSTE POTVRDILI LÁSKU V LIDSKÝCH SRDCÍCH. Srdečně děkuje Jiřina Kalabisová

Farnost Náměšť nad Oslavou opět srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na dětský maškarní karneval, který se uskuteční v neděli 3. února 2019 od 14 hodin v Kulturním domě ve Zňátkách. Pro děti budou připraveny soutěže, písničky, tance a tombola. Občerstvení bude zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Velký tříkrálový průvod prošel v sobotu 5. ledna 2019 Náměští nad Oslavou. V jeho čele jeli Tři králové na koních, následovaní dobově oděnými koledníky. Průvod byl před budovou městského úřadu přivítán starostou města Vladimírem Měrkou, panem farářem Tomášem Holým a zástupcem charity Ludmilou Hrubanovou. Následně průvod pokračoval ve své cestě k...

Posláním fondu je shromažďovat prostředky na zajištění a rozvoj života brněnské diecéze. Ten se uskutečňuje ve 451 farnostech a je určován vizí církve, která Posvěcuje, Učí a SLouží. Zásadní podíl na uskutečňování této vize mají kněží, proto je jejich zajištění prioritním úkolem fondu.

Doporučujeme následující odkazy

Virtuální prohlídka kostela i města