FARNOST NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Vítejte

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Jana Křtitele v Náměšťi nad Oslavou. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní údaje, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen k získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

V současné době pod správu náměšťského faráře kromě farnosti při kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou spadá ještě farnost při kostele sv. Jiljí v Hartvíkovicích. K tomu náležejí filiální kostely sv. Jakuba Staršího v Naloučanech, sv. Marka ve Vícenicích a kaple sv. Anny v Sedleci.

Bohoslužby

Nejnovější články a pozvánky


Promluvy zaměřené na sedm proseb modlitby Otče náš můžete zhlédnout online přes Youtube kanál Katedrála Petrov, viz odkaz níže..

Série katechezí začíná vždy v 17.00 křížovou cestou, následuje v 17.30 mše svatá s tématickou promluvou:

16.2. Posvěť se jméno tvé (Pavel Kafka)

23.2. Přijď království tvé (Pavel Šenkyřík)

1.3. Buď vůle tvá ( Mons. Vojtěch Cikrle)

8.3. Chléb náš vezdejší dej nám dnes (Tomáš Zámečník)

15.3. Odpusť nám naše viny (Mons. Pavel Konzbul)

22.3. Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého (Radovan Jiřík)


Akce se letos koná v postním období od 14. února 2024 (Popeleční středa) do 7. dubna 2024 (Druhá velikonoční neděle). Papírové krabičky - pokladničky si můžete vyzvednout v sakristii nebo na stolečku pod kúrem. K účasti na starobylé postní tradici – almužně – se může připojit každý, nejen lidé věřící. Přidat se k Postní almužně a něčeho se...

Tradiční Malý průvodce postní dobou opět k dostání v nabídce Diecézního katechetického centra. Ke stažení je také jako aplikace (pro Android a iOS). Papírové brožurky jsou stále k zakoupení na Biskupství, Petrov 5. Průvodce nabízí pro každý den citát z Bible odpovídající liturgickému čtení a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže...

V době postní budou v naší farnosti Křížové cesty v pátek a v neděli půl hodiny přede mší svatou - tedy v pátek v 17:30 a v neděli v 9:00.

V úterý 20. 2. 2024 je v naší farnosti adorační den farnosti. V tento den bude kostel otevřen k Vaší modlitbě, adoraci či tichému rozjímání s Pánem Ježíšem od 10 - 18 hodin. V 18 hodin bude krátká společná adorace se svátostným požehnáním a poté večerní mše sv. Prosíme, napište se do adoračního archu v kostele pod kůrem, kde...

Podpořte finančně naši farnost

Naši farnost můžete podpořit přímo na účet farnosti nebo prostřednictvím    FONDU PULS. 
V případě většího finančního daru je možné vystavit potvrzení o darech farnosti za účelem snížení základu daně.
Děkujeme všem, kdo jakýmkoli způsobem podporujete naši farnost.

Jak pulsujeme

Doporučujeme následující odkazy

Virtuální prohlídka kostela i města