FARNOST NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Vítejte

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Jana Křtitele v Náměšťi nad Oslavou. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní údaje, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen k získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

V současné době pod správu náměšťského faráře kromě farnosti při kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou spadá ještě farnost při kostele sv. Jiljí v Hartvíkovicích. K tomu náležejí filiální kostely sv. Jakuba Staršího v Naloučanech, sv. Marka ve Vícenicích a kaple sv. Anny v Sedleci.

Bohoslužby

Nejnovější články a pozvánkyFarní tábor 2024 - Objevná plavba 

Zveme všechny děti na farní tábor, který se uskuteční 

od 3. do 10. srpna na faře v Bedřichově (u Kunštátu). 

Letos se vydáme po stopách mořeplavců a objevitelů. 

Čeká nás spousta zážitků, her, dobrodružství, společenství a mnoho dalšího. 

Těší se Vaši vedoucí.

 Více informací na emailu: farnost-deti@seznam.cz


Všechny srdečně zveme na slavnostní mši svatou, která se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele v neděli 16. června 2024 v 9:30 h. Při této mši svaté poprvé přijme 6 dětí Pána Ježíše v podobě eucharistie. Na tuto slavnost Vás zve a o modlitbu prosí Adéla, Šárka, Klára, Larisa, Klára a Martin.

V neděli 31. 3. 2024 na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, budou při mši sv. požehnány pokrmy, které si přinesete – ať už jsou to velikonoční beránci, vajíčka, perníčky či jiné pokrmy.

Podpořte finančně naši farnost

Naši farnost můžete podpořit přímo na účet farnosti nebo prostřednictvím    FONDU PULS. 
V případě většího finančního daru je možné vystavit potvrzení o darech farnosti za účelem snížení základu daně.
Děkujeme všem, kdo jakýmkoli způsobem podporujete naši farnost.

Jak pulsujeme

Doporučujeme následující odkazy

Virtuální prohlídka kostela i města