Vítejte na oficiálních stránkách římskokatolické farnosti Náměšť nad Oslavou

Farnost je prostor, kde věřící spolu žijí a shromažďují se. Nemusí jít o uzavřené území, jako tomu bylo dříve, kdy každý patřil do určité farnosti podle místa svého bydliště vždy a všude, ale bude to platit ve většině případů i nadále. Ať tak či tak by každý měl někam patřit. Věřící, který nemá žádný okruh lidí, kteří s ním sdílejí víru, a který nemá „svůj“ kostel a „svého“ kněze, těžko bude mít živé vědomí církve. Termín „farnost“ bude označením pro duchovní prostor, kde věřící vytvářejí společenství svého druhu, jsou osobou kněze zapojeni do hierarchické struktury církve a alespoň do určité míry žijí společný osobní i náboženský život.

(Jaromír Neugebauer)

 


 

Pro farnost Hartvíkovice byly 15. 10. 2018 spuštěny nové samostatné farní webové stránky: 

https://www.farnosthartvikovice.cz/

Aktuálně

Přichází čas rorátů - Nabídka brněnských farností.

„Roráty“ byly původně votivní mše svaté ke cti Panny Marie o sobotách adventní doby, rozšířené již od doby Karla IV., doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy (známá vstupní antifona "Ejhle, Hospodin přijde" pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364). Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (rosu dejte, nebesa, shůry). Pro roráty je typické střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní jako komentáře chorálního tématu. Roráty připomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o...

Betlémské světlo

V neděli 16. prosince 2018 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohou první zájemci odnést domů. Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení domů. Jak uvádí tematický web www.betlemskesvetlo.cz: „V letošním roce se chystá již třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v...

REPORTÁŽE Z PIETNÍHO A MODLITEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ:

Pro kliknutí na jednotlivé odkazy je nutné otevřít nejprve tento článek. https://www.marianskysloup.cz/clanky/aktuality/dustojne-pripomenuti-smutneho-vyroci.html https://www.tvnoe.cz/video/18688 https://www.clovekavira.cz/photo-detail/273514/061b4703-c220-44eb-b8a3-d84ef120f3f1 https://www.facebook.com/tvcernakukla/videos/vb.1773803129509717/1343207295820743/?type=2&theater https://www.facebook.com/tvcernakukla/videos/213727346192487/ https://www.facebook.com/tvcernakukla/videos/309801612943143/  

Slovo biskupa Vojtěcha k památce Marie Restituty Kafkové

Milí přátelé, 29. října si brněnská diecéze a arcidiecéze vídeňská v liturgickém kalendáři připomíná památku řeholní sestry a mučednice blahoslavené Marie Restituty Kafkové. Nebudu připomínat podrobnosti z jejího života, ani okolnosti falešného obvinění, odsouzení a čekání na smrt. To, co jsem na této blahoslavené řeholnici vždy obdivoval, bylo, že i ve vazbě pokračovala v tom, nač byla celý život zvyklá, tedy ve svém životě služby druhým, bez ohledu na protilehlost osobních či politických názorů svých spoluvězeňkyň. Stala se pro ně „světlem v temnotách“. Když byla odsouzena, přemístili ji do cely smrti, kde víc jak pět měsíců žila v nejistotě, protože nevěděla, kdy k popravě dojde. Ráno 30. března 1943 jí řekli, že ten den právě nastal....

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií 2018

Společně s mladými lidmi přinášejme všem evangelium Drazí mladí lidé, rád bych se s vámi zamyslel nad posláním, kterým nás pověřil Ježíš. Když se obracím k vám, chci oslovit všechny křesťany, kteří v církvi prožívají dobrodružství svého bytí jako děti Boží. K tomu, abych ke všem mluvil prostřednictvím tohoto rozhovoru s vámi, mě povzbuzuje jistota, že pokud se křesťanská víra otevírá poslání, které nám Kristus svěřuje, zůstává vždy mladá. „Misie upevní víru“ (Redemptoris missio, č. 2), napsal svatý Jan Pavel II. – papež, který mladé lidi velice miloval a záleželo mu na nich. Synoda, kterou budeme v Římě slavit letos v říjnu, měsíci věnovaném misiím, je pro nás příležitostí lépe a ve světle víry porozumět, co chce Pán Ježíš říci vám,...

Dopis národního ředitele PMD v ČR k Misijní neděli 2018

Drazí bratři a sestry, protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra. My si jen těžko dokážeme představit život v takových podmínkách. O to krásnější je skutečnost, že...

„Zvuk zvonů ať ohlašuje mír“

Výzva ke zvonění zvonů 21. září v 18 hodin „Evropské zvony se rozezní 21.9. 2018 v 18 hod, na oslavu Mezinárodního dne míru“     Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne akce „A zvony zvoní“, která má  za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet  zvonů jako symbolů míru. Česká biskupská konference na svém 114. plenárním zasedání rozhodla o tom, že se církev k této akci připojí.    Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se v pátek 21. září v době od 18 do 18:15 hodin rozezněly kostelní zvony jako připomínka Mezinárodního dne míru.   Organizátoři této...

Primice novokněží brněnské diecéze

Po kněžském svěcení 23. června 2018 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově budou slavit letošní novokněží primiční mše svaté. Jaroslav Jurka Primice 4. července 2018 v 15.00 v bazilice sv. Prokopa v Třebíči. Tomáš Marada Primice 24. června 2018 v 15.00 hodin v kostele sv. Vavřince v Hodoníně. Vojtěch Zahrádka Primice 24. června 2018 v 15.00 hodin v kostele sv. Martina v Třebíči. Metoděj Ján Lajčák, O.Praem. Farní primice 8. července 2018 v 10.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hanušovciach nad Topľou (SR). Řeholní primice 15. července 2018 v 8.00 hodin v opatském kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši.  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE

 

OHLÁŠKY

  • Rozvoz Betlémského světla po republice proběhne díky skautským kurýrům vybranými vlaky v neděli 16. 12. 2018. Do Náměště nad Oslavou dovezou skauti Betlémské světlo 16. 12. rychlíkem v 8.11 hod.

Anketa

Modlíte se růženec ?

ve farnosti (5)
22%

v rodině (1)
4%

sami (6)
26%

ne (11)
48%

Celkový počet hlasů: 23

Kanonizační řízení služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly 

Životopisy, kanonizaační proces, dopisy z cely smrti a ostatní informace najdete ZDE

SPOLČO – je určené pro všechny děti, které se rádi baví. Setkání bývá 2. a 4. sobotu v měsíci od 15:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. Kontakt: Martina Tomášová e-mail: tomasova511@seznam.cz