Vítejte

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Jana Křtitele v Náměšťi nad Oslavou. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní údaje, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen k získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

V současné době pod správu náměšťského faráře kromě farnosti při kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou spadá ještě od roku 1992 farnost při kostele sv. Jiljí v Hartvíkovicích. K tomu náležejí filiální kostely sv. Jakuba Staršího v Naloučanech, sv. Marka ve Vícenicích a kaple sv. Anny v Sedleci.

Nová fasáda průčelí farní budovy

Poslední kompletní obnova fasády fary proběhla v roce 1973 a ve farní kronice je tato událost P. Josefem Krčmou popsána takto: "Na rok 1973 byla naplánována oprava fasády farní budovy. Už koncem února za příznivého počasí bylo postaveno dřevěné lešení podél celého průčelí fary. S pomocí ochotných dobrovolníků byla stará malba seškrabána a zdivo opraveno. Opravu omítky provedli p. Karel Kokojan a Bedřich Hedeja. Malířskou práci - nátěr stěn - provedl p. Josef Tasovský. Práce se konaly pod odborným dozorem Státní památkové péče v Brně (p. architekt Augustýn Žlábek). Opraveny byly i hodiny v prvním patře budovy s venkovní rafií, opraveny a obíleny byly všechny zdi na farním dvoře a ve farní zahradě. Práce byly ukončeny v červnu. Po sundání lešení se stala farní budova ozdobou náměšťského náměstí." A tato poslední, 46 let stará, věta z farní kroniky platí stoprocentně i dnes.

Před 15 lety byla provedena boční fasáda fary směrem do Žerotínovy ulice a až v letošním roce na to mohla farnost navázat a zrealizovat dlouho plánovanou opravu fasády průčelí fary. Celkové náklady činí cca 855 tis. Kč, z toho obnova fasády a restaurování vstupních dveří 575 tis. a náklady na vybourání a osazení nových 4 oken včetně zajištění statiky ve špýcharu činí 280 tis. Kč. V rámci rehabilitace čelní fasády řeší farnost zprovoznění hodin, které jsou umístěny nad vstupem do fary a jsou díky ciferníku s pouze jednou rafikou evropským unikátem. V tuto chvíli je vyhotovena replika ciferníku a bylo provedeno cínování původní rafiky - vše za 24 tis. Kč. K těmto hodinám je nutné zbudováni nového pohonu - hodinového stroje, který zde, již desítky let, zcela chybí a je otázkou času, financí a jednání s Národním památkovým ústavem v Telči, kdy se tato záležitost podaří uskutečnit a unikátní hodiny zprovoznit. V současné době se také řeší s NPÚ v Telči možnost opatřit 2 sochy nad vstupem do fary ochranou sítí proti holubům, aby nedocházelo k poškozování soch holubím trusem a zároveň nebyla znečištěna nově opravená fasáda fary. 

Obnova fasády průčelí fary byla podpořena částkou 380 tis. Kč dotací z Programu regenerace městských památkových zón, podíl Města Náměště nad Oslavou na dotaci včetně finančního příspěvku činí 160 tis. Kč a podíl náměšťské farnosti je  339 tis. Kč. Všem, kteří se na této akci finančně podíleli, děkujeme.


Nejnovější články na našem webu

Přečtěte si, co je nového

Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl vyzývá k připojení se k iniciativě Post Bellum rozezněním kostelních zvonů v neděli 17. listopadu. Přinášíme k tomu text jeho výzvy.

Na neděli 20. října 2019 připadá misijní neděle a sbírka při mši sv. bude odeslána na misie. V naší farnosti budeme mít po mši sv. již 10. misijní jarmark, který je zaměřen na veškeré druhy pokrmů. Výtěžek z misijního jarmarku poputuje na účet Papežského misijního díla. Do jarmarku se můžete zapojit tak, že v sobotu 19. října donesete na...

1. října slavil papež František ve Svatopetrské bazilice nešpory z liturgické památky sv. Terezie od Dítěte Ježíše na zahájení mimořádného misijního měsíce. Ve své homilii Svatý otec zdůraznil, že z misijního poslání církve není nikdo vyloučen a všichni jsme povoláni, abychom se darovali tam, kde jsme, tak jak jsme a těm, kteří nám jsou nablízku.

FOND PULS

20.09.2019

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze - PULS založil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Při příležitosti druhého výročí existence fondu jsme požádali jeho správce P. Pavla Kafku o malé ohlédnutí.

Doporučujeme následující odkazy

Virtuální prohlídka kostela i města