FARNOST NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Vítejte

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Jana Křtitele v Náměšťi nad Oslavou. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní údaje, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen k získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

V současné době pod správu náměšťského faráře kromě farnosti při kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou spadá ještě farnost při kostele sv. Jiljí v Hartvíkovicích. K tomu náležejí filiální kostely sv. Jakuba Staršího v Naloučanech, sv. Marka ve Vícenicích a kaple sv. Anny v Sedleci.

Bohoslužby

Nejnovější články a pozvánky

Srdečně zveme všechny děti ve věku 4. - 11 let do nově vznikající dětské scholy. Pokud rád(a) zpíváš, přijď mezi nás!!! Čeká nás spousta nových písniček, kamarádů, někdy možná i trošku vyrábění a her. Budeme se potkávat na faře jednou za 14 dní. První setkání proběhne na faře v sobotu 7. října 2023 v 16 hodin. Těší se na...

Pan farář zve všechny ministranty, ale i jejich sourozence s rodiči na odpolední výšlap kolem Náměště v neděli 24. září se srazem ve 14 h před kostelem. Možná bude v cíli i nějaké překvapení....

V evangeliu se apoštol Petr ptá Krista, kolikrát má odpustit. Ježíš mu říká, že odpuštění nelze vyčíslit. Bůh je na jednu stranu nekonečně milosrdný, současně je ale jeho jednání propojeno s naší připraveností odpouštět. Papež František ve svých projevech často upřednostňuje milosrdenství před kritikou. Základem tohoto přístupu je jednota...

Děkování za úrodu bude v naší farnosti v neděli 24. září při mši svaté. Pokud máte nějaké zajímavé výpěstky ze své zahrádky, tak je můžete přinést do kostela.

Žádáme ochotné brigádníky, muže i ženy, kteří by přišli pomoc s úklidem spodní části fary, v sobotu 23. září od 8 hodin.

Podpořte finančně naši farnost

Naši farnost můžete podpořit přímo na účet farnosti nebo prostřednictvím    FONDU PULS. 
V případě většího finančního daru je možné vystavit potvrzení o darech farnosti za účelem snížení základu daně.
Děkujeme všem, kdo jakýmkoli způsobem podporujete naši farnost.

Jak pulsujeme

Doporučujeme následující odkazy

Virtuální prohlídka kostela i města