Vítejte na oficiálních stránkách římskokatolické farnosti Náměšť nad Oslavou

Farnost je prostor, kde věřící spolu žijí a shromažďují se. Nemusí jít o uzavřené území, jako tomu bylo dříve, kdy každý patřil do určité farnosti podle místa svého bydliště vždy a všude, ale bude to platit ve většině případů i nadále. Ať tak či tak by každý měl někam patřit. Věřící, který nemá žádný okruh lidí, kteří s ním sdílejí víru, a který nemá „svůj“ kostel a „svého“ kněze, těžko bude mít živé vědomí církve. Termín „farnost“ bude označením pro duchovní prostor, kde věřící vytvářejí společenství svého druhu, jsou osobou kněze zapojeni do hierarchické struktury církve a alespoň do určité míry žijí společný osobní i náboženský život.

(Jaromír Neugebauer)

Farnost Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s obcí Vícenice u Náměště nad Oslavou
Vás srdečně zve na

slavnostní pouť ke sv. Markovi s připomínkou 700. výročí postavení kostela ve Vícenicích.

V neděli 29. dubna 2018 v 10:30 se setkáme u obnovené kapličky Panny Marie Lurdské, odkud vyjdeme v průvodu společně se stárky a členy místních organizací.
V 11 h. začne v kostele sv. Marka mše svatá celebrovaná pomocným brněnským biskupem Mons. Pavlem Konzbulem.
Dozvíme se také zajímavé informace o historii kostela.

 

Pouť do Prahy na podporu Mariánského sloupu

Sobota 12. 5. 2018

 
 
 
Zde je možné shlédnout rozhovor s akademickým sochařem Petrem Váňou
 
Program průvodu s modlitebními zastaveními v pražských kostelích:

11,00 – 11.20   Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově : Litanie k českým patronům

11.20               odchod k Panně Marii z Exilu

11.30 – 11.45 U sochy Panny Marie z Exilu v zahradě Premonstrátů: Raduj se, nebes Královno a litanie k Panně Marii

12,00 – 12.10 Modlitba u dříku Mariánského sloupu, prozatímně umístěném v zahradě sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem, za obnovu sloupu

12.30 – 13.00   Kostel Pražského Jezulátka, pobožnost k Pražskému Jezulátku

13.15 – 14.15  Kostel Panny Marie pod Řetězem (Maltézský řád), mše sv., modlitba za obrácení

14.15 – 14.45  Karlův most, zastavení u sochy sv.Jana Nepomuckého s krátkou modlitbou

14.45 – 15.00   Katedrála sv. Klimenta (řeckokatolická), Korunka k Božímu Milosrdenství, požehnání

15.30 – 15.45   zastavení u Panny Marie u Týnského chrámu (v koutě), smírné modlitby

15.45 – 16.00  Zastavení k modlitbě na místě strženého sloupu na Staroměstském náměstí, modlitby, pobožnost k Panně Marii Rynecké,

16,00 – 16.30 před Týnem: litanie k Božímu Milosrdenství před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní, Te Deum a svátostné  požehnání

 

Žádost o pomoc formou zaslání hlasu na záchranu varhan v kostele v Jeníkově.

Srdečně zdravím z redakce časopisu Milujte se! z fary z Vranova nad Dyjí.
Rád bych poprosil o drobnou pomoc, která by nám ale mohla být velmi užitečná.
Možná tušíte, že jsme si s FATYMem Vranov nad Dyjí už před 19 lety „adoptovali“ nejmrtvější farnost v naší zemi Jeníkov u Duchova. Postupně se věnujeme duchovní i materiální obnově farnosti a nyní máme šanci získat finanční prostředky na další etapu opravy zdevastovaných varhan v kostele v Jeníkově.
Potřebujeme však k tomu Vaši pomoc ve formě zaslání hlasu. Více informací najdete na https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=prosba-pomozte-vyhrat-podporu-na-opravu-varhan-v-jenikove&cisloclanku=2018040081
Budeme vděčni za Vaše hlasy i za rozšíření informace mezi další, kteří by nám mohli hlas poslat.
S vděčností posílám požehnání.
P. Marek Dunda, koordinátor časopisu Milujte se!

Rekonstrukce elektroinstalace a následná výmalba interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou

Týden před Velikonocemi skončila generální rekonstrukce elektroinstalace v kostele sv. Jana Křtitele, která probíhala téměř čtyři měsíce. V rámci těchto prací byl pořízen mj. i nový elektronický řídící systém pro ovládání kostelních zvonů a jejich režimu zvonění.

Aktuálně probíhají vyjednávání s památkáři v návaznosti na provedený průzkum historických výmaleb v kostele a odsouhlasení stanoviska památkářů k nové výmalbě, která by měla být logickým pokračováním prací v interiéru kostela. Zda a v jakém rozsahu dojde už v letošním roce k výmalně interiéru kostela bude také výrazně záležet na finančních možnostech  farnosti.

Za všechny vaše příspěvky a finanční dary Pán Bůh zaplať!

ZAMYŠLENÍ: Vyryl jsem si tě do svých dlaní

Kryštof přišel ze školy a na ruce měl propiskou načmáranou jakousi tajuplnou šifru: M4/56.
„Co to je? Tajný vojenský kód?“ ptala jsem se zvědavě.
„Ale kdepak. Domácí úkol z matematiky. Na dlani to mám rychlejší než hledat sešit v aktovce,“ vysvětloval Kryštof.
„Tak to máš štěstí, že žiješ v době propisek. Když děti ještě ryly rydlem do hliněných destiček, asi by si nechtěly vyrývat poznámky do dlaně.“
„No to jo, ale hlavně, jak by byly těžké takové hliněné učebnice, babi,“ směje se Kryštof.
„To je pravda, ale zase byly trvanlivé, teda pokud se nerozbily. Když se taková hliněná destička vypálí v ohni, vydrží statisíce let. Ne jako dnešní cédéčko, které za pět let už nejde přečíst.“
 
Proto taky se v Bibli píše: „Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis rydlem železným a olovem, do skály trvale vytesány!“ Když se vyryje do stromu V + J = velká láska, tak to přetrvá, i když si V najde jinou lásku a J zešediví a zestárne. Prorok Izajáš to dobře věděl, znal trvanlivost vyrytých nápisů. A věděl to i Bůh, když vnukl Izajášovi, aby napsal: „Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní!“
 
„Představ si, Kryštofe, že kdyby Pán Ježíš měl propisku, napsal by si na dlaň tvoje jméno. A víš proč?“
„Má špatnou paměť?“
„Ne,“ směju se, „Pán Ježíš má paměť jako slon. Ale proto, že tě má rád jako přítele a chce, abys to věděl.“
„A tebe by si tam taky napsal?“
„Taky, protože patřím k jeho přátelům. Všechny své přátele by si tam napsal. Víš, kolik má přátel?“
„Nevím. Sto?“
„Asi deset miliard. Možná víc. Všechny lidi, které Pán Bůh stvořil, má Pán Ježíš rád jako svoje přátele. Všechny, co žijí, i ty, co už umřeli, i ty, co se teprve narodí.“
„No, ale na tolik lidí by mu jedna propiska nestačila. To by jich vypsal spoustu!“ Říká Kryštof.
„Nejenom že by je vypsal, ale udělal by si do ruky díru! Co se stane, když napíšeš na dlaň jména statisíců přátel? Uděláš si pořádnou díru. Takovou, jakou měl vzkříšený Kristus, když přišel o Velikonocích k učedníkům a řekl: ‚Pokoj vám‘.“
„Ale tu díru mu tam udělal voják, když ho přibil hřebem na kříž! Pan farář to říkal!“
„Ano, ale výsledek je stejný, jako kdyby tisíc hodin psal jméno za jménem. Důležité je to, že to Pán Ježíš udělal z lásky k lidem, z lásky ke mně, k tobě, k ostatním. Tím hřebem si nás navždy vyryl do svých dlaní.“
A když přišel Zmrtvýchvstalý k učedníkům, všichni viděli díry v jeho rukou. Všichni viděli, že si je navěky vyryl do svých dlaní. I my to uvidíme, když se budeme správně dívat.
                                                                                        www.pastorace.cz, Jitka Hosanna Štěpánková
 

Aktuálně

Lidová krojová pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu

Lidová krojová pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu se uskuteční v den státního svátku 8. května 2018 s následujícím programem: • 9.00 - 10.00 hodin shromáždění účastníků v areálu zámku Kinských • 10.00 procesí účastníků z baziliky Panny Marie do poutního kostela na Zelené hoře • 10.30 poutní mše svatá • 12.00 - 15.00 program pro účastníky - prohlídka poutního kostela, baziliky a barokní galerie s přednáškou; folklorní veselice s občerstvením v areálu Zelené hory. Po hudební stránce zajistí doprovod poutní slavnosti Venkovská kapela a Horácká cimbálová muzika. Pro krojované účastníky bude připravena šatna a ZDARMA obdrží poukázku na oběd. Svatojánský poutní kostel na Zelené hoře leží na pomezí českých a moravských zemí, a tak...

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium

Za Papežská misijní díla informuje o připravovaných akcích ředitelka PMD pro brněnskou diecézi Mgr. Jana Zehnalová: „Svatý otec papež František si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc. Je to při příležitosti 100. výročí vydání listu Maximum Illud (Benedikt XV.), v němž je kladen důraz na výchovu místních duchovních v mladých církvích tak, aby jim misionáři mohli předat svůj úřad. Papež František připomíná, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, které máme šířit svatostí vlastního života a dobrými skutky. Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ Církev je už svou podstatou...

Týden modliteb za duchovní povolání

Týden před 4. nedělí velikonoční nás církev tradičně zve k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Letošní neděle Dobrého pastýře připadá na 22. dubna a papež František k ní vydal své poselství, ve kterém se obrací především na mladé lidi, aby se ztišili a mohli tak zaslechnout Boží hlas, učili se rozlišovat a nebáli se žít Boží slovo. Více ZDE  

Pašijová hra "Co se stalo s Ježíšem?"

Pašijová hra římskokatolických farností ve Žďáru nad Sázavou o životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista se letos odehraje 27. března 2018 od 20.00 hodin v Dětském areálu na sídlišti Libušín. Více www.pasijezr.cz  

Velikonoce 2018 s brněnskými biskupy

Velikonočním obřadům v katedrále sv. Petra a Pavla bude předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle: Zelený čtvrtek Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla předsedat dopoledne od 9.00 hodin tzv. Missa chrismatis - bohoslužbě se svěcením olejů a s obnovou kněžských závazků, a v 17.30 hodin večerní mši na památku Večeře Páně. Velký pátek Na Velký pátek bude biskup Vojtěch v katedrále na Petrově v 15.00 hodin předsedat Velkopátečním obřadům na památku Umučení Páně. Pašije podle sv. Jana zaznějí v podání Svatomichalské gregoriánské scholy, kterou řídí Josef Gerbrich. Bílá sobota Večerní vigilii se křtem dospělých katechumenů na Bílou sobotu bude brněnský biskup slavit v katedrále od 21.00...

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen 2018

Poselství papeže Františka k 33. světovému dni mládeže připadá na Květnou neděli. Březen je měsícem, kdy jsme vyzváni v rámci naléhavého úmyslu Apoštolátu modlitby k tomu, abychom zvláště pamatovali na společenství ve farnostech a skupiny mládeže. Odpovězme si na otázku, zda radostně svědčíme o evangeliu i my. Více ZDE  

Postní almužna 2018

Nejen na území brněnské diecéze postní dobu pro věřící opět obohatí možnost návratu ke starobylé postní tradici – almužně. Pastorační akce bude zahájena na Popeleční středu 14. února 2018 a potrvá až dokonce postního období. Jde o dobrovolnou duchovní formaci věřících, která je pořádána se souhlasem České biskupské konference. Lidé tak budou moci to, co si odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité postní almužny na pomoc bližním v nouzi. Tyto dary církev použije prostřednictvím Charity na pomoc potřebným. Slovo brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho ZDE Slovo představených Diecézní charity Brno ZDE  

Tříkrálový koncert 2018 v přímém přenosu

V neděli 7. ledna 2018 od 18 00 hodin zazní v přímém přenosu České televize Tříkrálový koncert z Městského divadla Brno. V rámci koncertu uvidí diváci ČT reportáže z charitních zařízení, kde Tříkrálová sbírka pomáhá lidem v nouzi. Během koncertu je možné na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 nebo DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 29, nebo 59 nebo 89 Kč. Více na https://dchb.charita.cz a https://www.trikralovasbirka.cz/  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE

 

OHLÁŠKY 

  • Pouť a výročí posvěcení kostela ve Vícenicích - Pouť začíná v 10.30 u kapličky Panny Marie na kraji vesnice, kde proběhne žehnání polí a luk za doprovodu trubačů. Poté vyjde slavnostní průvod ke kostelu sv. Marka, kde uslyšíme slovo o 700 letech postavení kostela a skladbu trubačů. V 11.00 začíná poutní mše svatá slavená otcem biskupem Pavlem Konzbulem. Po mši sv. bude krátký koncert na nové varhany.

Anketa

??

? (1)
100%

?? (0)
0%

Celkový počet hlasů: 1

Kanonizační řízení služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly 

Životopisy, kanonizaační proces, dopisy z cely smrti a ostatní informace najdete ZDE

SPOLČO – je určené pro všechny děti, které se rádi baví. Setkání bývá 2. a 4. sobotu v měsíci od 15:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. Kontakt: Martina Tomášová e-mail: tomasova511@seznam.cz