Vítejte na oficiálních stránkách římskokatolické farnosti Náměšť nad Oslavou

Farnost je prostor, kde věřící spolu žijí a shromažďují se. Nemusí jít o uzavřené území, jako tomu bylo dříve, kdy každý patřil do určité farnosti podle místa svého bydliště vždy a všude, ale bude to platit ve většině případů i nadále. Ať tak či tak by každý měl někam patřit. Věřící, který nemá žádný okruh lidí, kteří s ním sdílejí víru, a který nemá „svůj“ kostel a „svého“ kněze, těžko bude mít živé vědomí církve. Termín „farnost“ bude označením pro duchovní prostor, kde věřící vytvářejí společenství svého druhu, jsou osobou kněze zapojeni do hierarchické struktury církve a alespoň do určité míry žijí společný osobní i náboženský život.

(Jaromír Neugebauer)

Biskup Konzbul: Volná místa v seminárních lavicích?

Červen je měsícem jáhenských a kněžských svěcení, obdobím, kdy do farností přicházejí novosvěcenci, aby nabídli Bohu svá obdarování ve službě druhým. Přinášíme tematické zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula, který má při České biskupské konferenci na starosti pastoraci povolání.

„Před několika dny jsem na pozvání otce rektora navštívil Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Na bohoslužbě jsem si při pohledu na převládající prázdná místa v lavicích seminární kaple palčivě uvědomil, jak ubývá těch, kteří se připravují ke kněžské službě. Také mne napadlo, že ti, co v nich sedět měli, se asi někde zapomněli. Na mysl tak jasně doléhá otázka, proč naše semináře zejí prázdnotou, proč se počet vysvěcených kněží v jednotlivých diecézích stále snižuje? Tato skutečnost je bezesporu důležitým znamením, které lze ovšem rozmanitě interpretovat.

Můžeme dojít alibisticky k závěru, že kněží není potřeba, a proto je Bůh přestal povolávat. To by se dalo vyložit, jako že vše je v naprostém pořádku. Nebo naopak jako ostré varování ze strany Boží. Další předpoklad by nás mohl přivést k názoru, který stojí v Jakubově listu: „Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosíte špatně …“(Jk 4,3) To by svádělo k tomu, že je třeba změnit techniku a intenzitu modlení a nasadit nějaké modlitby „silnějšího kalibru“, aby se tak naplnila míra modliteb, kterou Bůh vyžaduje. Třetí vysvětlení pak připouští skutečnost, že církev nedokáže povolané dostatečně motivovat a povolání v nich probudit k životu. To jsou možná právě ti, na něž žalují prázdná místa v seminárních lavicích. I na tom může něco být. Otázkou zůstává, co s tím lze dělat.

Možná nám pomůže výrok anglického spisovatele G. K. Chestertona, který říká: „Opravdová spokojenost je jako práce v zemědělství. Je to úžasná schopnost vytěžit z každé situace všechno dobré. Je to velmi namáhavé a velmi vzácné.“ Pokud je v Božím plánu, aby bylo méně kněží, pak je to výzva pro věřící, aby začali v síle své víry konat to, co dosud nekonali, aby se více zapojili ve službě a pomoci farnostem a společenstvím, ve kterých svoji víru prožívají. To již pochopili v mnohých farnostech, kam kněz řadu let pouze dojíždí.

Pokud se modlíme za duchovní povolání, znamená to v první řadě, že se to netýká jen nějakých hypotetických jedinců, ale že se toto povolání může týkat i nás samotných. Každý zemědělec musí být vynalézavý, aby měl výnosy, nesmí lenošit ani zlenivět. Totéž platí také o modlitbě a o církvi. Proto se modleme i za ty, kteří již svoje kněžské povolání žijí, aby se stali pro druhé příkladem, který táhne. Kromě modliteb je také dobré kněze ve farnosti podpořit a někdy i s láskou upozornit, že je třeba to či ono změnit. Nikdy bychom ale neměli zapomenout, že povolání je primárně věcí Boží, na které se my pouze podílíme.“

 

Aktuálně

Primice novokněží brněnské diecéze

Po kněžském svěcení 23. června 2018 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově budou slavit letošní novokněží primiční mše svaté. Jaroslav Jurka Primice 4. července 2018 v 15.00 v bazilice sv. Prokopa v Třebíči. Tomáš Marada Primice 24. června 2018 v 15.00 hodin v kostele sv. Vavřince v Hodoníně. Vojtěch Zahrádka Primice 24. června 2018 v 15.00 hodin v kostele sv. Martina v Třebíči. Metoděj Ján Lajčák, O.Praem. Farní primice 8. července 2018 v 10.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hanušovciach nad Topľou (SR). Řeholní primice 15. července 2018 v 8.00 hodin v opatském kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši.  

Kněžské a jáhenské svěcení 2018

V sobotu 23. června 2018 v 9.00 hodin přijmou při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou otce biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení čtyři jáhni a jáhenské svěcení tři kandidáti. Kněžské svěcení přijmou jáhni brněnské diecéze: Mgr. Jaroslav Jurka z farnosti Třebíč – zámek, Tomáš Marada, DiS. z farnosti Hodonín, Mgr. Vojtěch Zahrádka z farnosti Třebíč – město a jáhen Novoříšské kanonie premonstrátů Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, OPraem. z farnosti Hanušovce nad Topľou [Slovensko]. Současně přijmou jáhenské svěcení bohoslovci brněnské diecéze: Štěpán Trčka z farnosti Slavonice, Mgr. Miroslav Kulifaj z farnosti Zavar [Slovensko] / Brno - sv. Jakub a jáhen Řádu minoritů Petr Macháček, OFM Conv. z farnosti...

Zemřel P. František Puchnar (17 let působil ve farnosti Třebíč - Zámek)

V neděli 20. května 2018, v den slavnosti Seslání Ducha Svatého, zemřel P. František Puchnar. Za jeho život a za dar kněžství poděkujeme při mši svaté v pátek 25. května 2018 ve 14.00 hodin v kostele sv. Linharta v Kdousově, poté bude pochován na místním hřbitově. Parte ZDE  

Slavnostní bohoslužba při příležitosti výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla

V pondělí 21. května 2018 v 7.30 hodin bude brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle předsedat na Petrově slavnostní bohoslužbě při příležitosti výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Výročním dnem památky posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla byl stanoven 21. květen. Právě v tento den roku 1891 posvětil v pořadí osmý sídelní biskup brněnské diecéze a pozdější olomoucký kardinál František Saleský Bauer nový jedenáct metrů vysoký oltář katedrály zhotovený z limbového dřeva, který zdobí postavy dvanácti apoštolů. Počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století. V období gotiky prošel kostel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na...

Noc kostelů 2018 na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na jubilejní 10. Noc kostelů, která se bude konat v pátek 25. května 2018. Videospot zpracovala Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas, fotografie pocházejí z archivu Noci kostelů.   Do prvního ročníku Noci kostelů v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů a v letošním jubilejním 10. ročníku připravuje již více než 1300 kostelů v celé České republice pestrý program. Pořadatelé nyní připravují programy, při nichž budou mít návštěvníci příležitost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad, nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě či potěšit při...

Noc kostelů v brněnské diecézi podesáté

Přípravy letošního jubilejního 10. ročníku Noci kostelů v brněnské diecézi vrcholí. Podobně jako v předchozích ročnících je připravena pestrá programová nabídka v téměř 50 zapojených místech na území města Brna a v dalších 150 místech napříč celou brněnskou diecézí (počty míst se v průběhu posledních týdnů před začátkem akce podobně jako v předchozích ročnících ještě zvýší). Zájemci se mohou těšit např. na poznávací a prohlídkové okruhy v Brně-Králově Poli a v Řečkovicích, v Kloboukách, Rosicích, Telči, Tišnově a Znojmě. Mohou zavítat také do hradních a zámeckých kaplí v Roštejně, Sokolnicích a v Jevišovicích. Budou zpřístupněny též některé z brněnských nemocničních kaplí a letos poprvé i Radio Proglas s kaplí Ducha Svatého. Ve Vranově u...

Katolická charismatická konference 2018

Ve dnech 11. až 15. července 2018 proběhne v areálu výstaviště BVV Brně již po dvanácté další ročník Katolické charismatické konference. Jak sdělují organizátoři, hlavním hostem bude letos P.Rene – Luc a od 1. dubna 2018 bude na stránkách https://konference.cho.cz/ spuštěno přihlašování k účasti. Bude zde rovněž aktualizován program konference.

Lidová krojová pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu

Lidová krojová pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu se uskuteční v den státního svátku 8. května 2018 s následujícím programem: • 9.00 - 10.00 hodin shromáždění účastníků v areálu zámku Kinských • 10.00 procesí účastníků z baziliky Panny Marie do poutního kostela na Zelené hoře • 10.30 poutní mše svatá • 12.00 - 15.00 program pro účastníky - prohlídka poutního kostela, baziliky a barokní galerie s přednáškou; folklorní veselice s občerstvením v areálu Zelené hory. Po hudební stránce zajistí doprovod poutní slavnosti Venkovská kapela a Horácká cimbálová muzika. Pro krojované účastníky bude připravena šatna a ZDARMA obdrží poukázku na oběd. Svatojánský poutní kostel na Zelené hoře leží na pomezí českých a moravských zemí, a tak...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

INFORMACE

 

OHLÁŠKY 

  • V úterý 19.6. bude v kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou po večerní mši sv.,která bude v 18:00, setkání s akademickým sochařem Petrem Váňou. Téma bude Mariánský sloup v Praze.

Anketa

???

? (1)
50%

?? (1)
50%

Celkový počet hlasů: 2

Kanonizační řízení služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly 

Životopisy, kanonizaační proces, dopisy z cely smrti a ostatní informace najdete ZDE

SPOLČO – je určené pro všechny děti, které se rádi baví. Setkání bývá 2. a 4. sobotu v měsíci od 15:00 na faře v Náměšti nad Oslavou. Kontakt: Martina Tomášová e-mail: tomasova511@seznam.cz