SVATOJÁNŠTÍ BROUČCI


Vánoční pozdrav Svatojánských broučků 

z kostela sv. Jana Křtitele (2020)