Plán akcí 2019

LEDEN

 • 26. 1. první letošní spolčo a první schůzka ministrantů

ÚNOR

 • 3. 2. dětský maškarní karneval
 • 20. 2. adorační den farnosti

DUBEN

 • 13. 4. setkání mládeže s otcem biskupem na Petrově
 • 14. 4. Květná neděle - křížovou cestu si připraví děti ze spolča
 • 28. 4. Poutní mše sv. k sv. Markovi ve Vícenicích
 • 28. 4. Pěší pouť do Vícenic k sv. Markovi - žehnání poli, luk a pastvin

KVĚTEN

 • 4. 5 autobusová pouť do Neratova
 • 24. 5. Noc kostelů

ČERVEN

 • 2. 6. první sv. přijímání - Náměšť
 • 16. 6. první sv.přijímání - Hartvíkovice
 • 21. - 22. 6. Náměšťfest
 • 23. 6. Poutní slavnost k sv. Janu Křtiteli
 • 23. 6. Farní den
 • 28. 6. loučení se školním rokem pro děti, mše sv. na zahradě, opékání špekáčků, spaní na faře

SRPEN

 • 10. - 17. 8. farní tábor v Mrákotíně
 • 18 .- 23. 8. Capm Svatojánských broučků Provodov

ZÁŘÍ

 • 21. 9. Jablkobraní
 • 27. 9. Den vzájemných modliteb farnosti za bohoslovce a bohoslovců za farnost Náměšť nad Oslavou
 • 28. 9. Sv. Václav - mše sv. v zámecké kapli

ŘÍJEN

 • 19. 10. Misijní most modliteb
 • 20. 10. Misijní neděle - misijní jarmark

LISTOPAD

 • 17. 11.  Slavnost výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele (16. 11. 1641)

PROSINEC

 • 5. 12. Mikulášská besídka
 • 21. 12. stavění a zdobení vánočních stromků a Betléma