Změna kněze v naší farnosti

05.08.2023

S platností k 1. 8. 2023 odchází otec Tomáš Holý po sedmi letech z naší farnosti a přichází nový kněz otec Vladimír Langer. Otec Tomáš odchází do farnosti Modřice a Rajhrad. Otec Vladimír k nám přichází z farnosti Horní Slatina, Budeč a Domamil. S otcem Tomášem jsme se rozloučili při nedělní mši sv. 30. 7. 2023 a otce Vladimíra přivítáme při mši sv. v neděli 6. 8. 2023.