Zápis z jednání Pastorační rady farnosti

10.06.2024

Pastorační rada farnosti byla zvolena a jmenována k 1. 5. 2024 a první jednání PR proběhlo 26. 5. 2024 - viz zápis.