Výtěžek z misijního jarmarku

22.10.2023

Při nedělní mši sv. 22. 10. se na misie vybralo 15.682 Kč a MISIJNÍ JARMARK má výtěžek 20.395 Kč. Peníze putují na účet Papežského misijního díla. VŠEM DÁRCŮM PÁN BŮH ZAPLAŤ !!