Výtěžek z misijní neděle 24. 10. 2021

25.10.2021

Na misijní neděli 24. 10. 2021 se při mši sv. vybralo na misie 14.675 Kč a po mši sv. v rámci misijního punče se vybralo 6.550 Kč. Celkem tedy naše farnost odešle na misie 21.225 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať !!