Výsledky Tříkrálové sbírky v naší farnosti

29.01.2022

Tři králové v Náměšti a okolí vyrazili začátkem ledna do ulic s koledou popřát štěstí, zdraví a dlouhá léta. Lidé mohli přispět peněžním darem do kasičky na pomoc nemocným a potřebným. Sbírku bylo možno podpořit také ve vybraných obchodech. Proto všem, kteří se zúčastnili nebo přispěli, patří velké díky.

Finanční dary z letošní sbírky budou použity na podporu kvalifikovaných zaměstnanců Charity v sociálních službách, pro zajištění bezpečného vozového parku pro externí pracovníky, pečovatelky, lékaře, zdravotní sestry, kteří za rok najedou až 1,3 mil. kilometrů. Sbírka přispěje na nákup zdravotnického materiálu pro vážně nemocné pacienty Domácího hospice sv. Zdislavy, pomůže při zajištění potravinové pomoci pro lidi, kteří se ocitli v akutní nouzi - matky samoživitelky, lidé bez domova. Peníze ze sbírky budou také použity pro nákup materiálu pro aktivizační programy pro hendikepované a seniory.

Celkem se v Náměšti a okolních vesnicích podařilo letos vybrat 184.730 Kč. Jak řekla koordinátorka sbírky pro Náměšť paní Anna Suchá: "Děkujeme všem za pomoc a přejeme Boží požehnání, zdraví, radost a pokoj v novém roce."

Náměšť n. Osl.                       77 855 Kč

Hartvíkovice                          27 595 Kč

Jedov                                      3 175 Kč

Naloučany                             13 138 Kč

Ocmanice                              14 281 Kč

Otradice                                 4 510 Kč

Popůvky                                 4 810 Kč

Třesov                                    4.600 Kč

Vícenice                                16 712 Kč

Zňátky                                    5.092 Kč

Sedlec                                  12 967 Kč