V roce 2018 byla provedena nová elektroinstalace a výmalba interiéru našeho kostela

01.01.2019

V roce 2018  byla provedena v našem kostele sv. Jana Křtitele nová elektroinstalace, která byla zahájena v prosinci 2017 a dokončena před velikonocemi 2018. Celkové náklady činily cca 760 tis. Kč. Větší část ceny tvořily stavební práce, z nichž nejsložitější a nejdražší bylo uložení nové elektroinstalace do drážek v zemi pod historickou dlažbou kolem bočních oltářů. Pak následné uložení nové historizující dlažby, která se musela nechat vyrobit na zakázku. Dále bylo k nové elektroinstalaci provedeno nové digitální ovládání zvonů a digitální ovládání spínání teplovzdušného plynového kotle.

Po ukončení prací na nové elektroinstalaci,  byly zahájeny přípravy a výběr firem pro výmalbu celého interiéru kostela, který byl naposledy vymalován před více jak 40 lety. Velmi náročné bylo zajistit lešení pro malíře, které bylo z důvodu úspor stavěno ve dvou fázích. Díky tomu, že byl postupně celý kostel vyplněn až po strop lešením, mohl byt celý interiér kostela (především okna, boční oltáře, sochy, oltářní obrazy atd.) zbaven velkého nánosu prachu a špíny. Dle posudku odborníků, pracovníků památkové péče a návrhu akademického sochaře Petra Váni byl pro výmalbu kostela zvolen vápenný nátěr ve dvou barevných odstínech - bílé a okrové. Zdi byly nejprve zbaveny prachu a nečistot, poškozené omítky byly zednicky zapraveny, pak následovala celková penetrace omítek. Výmalba byla provedena ve 3 nátěrech bílá a ve 2 nátěrech okrová.

Náklady na výmalbu byly cca 165 tis., lešení 200 tis. Kč - tyto 2 částky byly pokryty sponzorským darem - velké Pán Bůh zaplať !

Na elektroinstalaci v roce 2017 přispělo Město Náměšť nad Oslavou částkou 150 tis. Kč. 

Celkové náklady na elektroinstalaci a výmalbu kostela byly ve výši cca 1.160 tis. Kč.

Pán Bůh zaplať za zdar této akce.