Udílení svátosti nemocných

09.02.2020

V neděli 16. února 2020 v 09:00 hod. se bude při mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele udílet svátost nemocných.