Tříkrálová sbírka - výtěžek a poděkování

14.01.2019

Farní charita děkuje všem dobrým lidem, kteří ve dnech 1. - 14. ledna 2019 přijali a obdarovali koledníky.

Díky Vaší štědrosti a obětavosti koledníků se v Náměšti a okolních obcích vybralo 189.277,- Kč

Náměšť nad Oslavou 98.112 Kč

Ocmanice 10.816 Kč

Naloučany 8.142 Kč

Vícenice 13.490 Kč

Zňátky 5.480 Kč

Otradice 3.430 Kč

Jedov 4.899 Kč

Hartvíkovice 23.223 Kč

Třesov 6.248 Kč

Popůvky 4.380 Kč

Sedlec 11.057 Kč

V letošním roce se tak vybralo o 20.000 Kč více než v roce loňském.

Je radostné, že přibývá lidí se sociálním cítěním a také ochotných dětí - koledníků, kterých už letos bylo 90. Dětem i doprovodu patří velký dík, také rodičům, kteří je vypravili.

Charita v duchu křesťanské lásky dlouhodobě pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. Mnozí občané našeho města a okolních obcí už tuto pomoc využili. Ještě jednou díky všem, kteří jste tak štědře pomohli. Ať ve Vás snaha pomáhat zanechá pocit radosti a uspokojení.

Přejeme Boží požehnání, zdraví, radost a pokoj v novém roce.

Za farní charitu Náměšť nad Oslavou

Anna Suchá