SPOLČO pro děti

08.09.2019

Milé děti!

Zveme Vás do SPOLČA.

Budeme se scházet na faře v Náměšti každou 1. a 3. sobotu v měsíci v 15 hodin.

První schůzka bude 21. 9. 2019.

Uvítáme také pomocníky, zástupce a nástupce z řad mládeže. Děkujeme.

Ať Vás i Vaše rodiny opatruje Bůh a Duch Svatý ať Vám pomáhá.