Restaurování soch v průčelí kostela

20.08.2023

Farnost ve spolupráci s Městem Náměšť n. Osl. získala dotaci od Ministerstva kultury ČR v rámci Regenerace městských památkových zón na restaurování soch v průčelí kostela sv. Jana Křtitele. Přestože kostel pochází z roku 1642, sochařská výzdoba byla do nik průčelí kostela osazena až v roce 1910. Jedná se o sochy světů zhotovené v brněnské kamenické dílně architekta Adolfa Loose. V dolní řadě jsou sochy sv. Jindřicha II. a sv. Augustina. Nahoře uprostřed žehnající Kristus – Nejsvětější srdce Ježíšovo a na bocích sv. Cyril a sv. Metoděj.

Restaurátorské práce byly započaty 8. 8. 2023 a měly by trvat do začátku září, kdy by na závěr měla proběhnout montáž ochranných sítí proti ptactvu.

Celkové náklady činí cca 505 tis. Kč, z toho příspěvek Ministerstva kultury ČR je ve výši 440 tis. Kč, farnost platí zbývajících 65 tis. Kč.