První svaté přijímání

23.01.2022

První svaté přijímání se v naší farnosti letos uskuteční 5. 6. 2022. Přípravu na tuto svátost zahájíme ve středu 2. 2. 2022 u příležitosti Svátku Uvedení Páně do chrámu. Tento den si připomeneme, kdy Marie a Josef přinesli Ježíše do chrámu, aby jej představili Pánu. I rodiče tak symbolicky přivedou své děti, aby je představili nejen Pánu, ale celému našemu farnímu společenství. Všichni jsou srdečně zváni. V přípravě budeme pokračovat potom každý pátek při mši svaté.