Pozvánka do nově vznikající dětské scholy

24.09.2023

Srdečně zveme všechny děti ve věku 4. - 11 let do nově vznikající dětské scholy. Pokud rád(a) zpíváš, přijď mezi nás!!! Čeká nás spousta nových  písniček, kamarádů, někdy možná i trošku vyrábění a her. Budeme se potkávat na faře jednou za 14 dní. První setkání proběhne na faře v sobotu 7. října 2023 v 16 hodin. Těší se na tebe Lenka Plodíková, Veronika Kafková a Ivana Netrdová.