Postní almužna

14.02.2024

Akce se letos koná v postním období od 14. února 2024 (Popeleční středa) do 7. dubna 2024 (Druhá velikonoční neděle). Papírové krabičky - pokladničky si můžete vyzvednout v sakristii nebo na stolečku pod kúrem. K účasti na starobylé postní tradici – almužně – se může připojit každý, nejen lidé věřící. Přidat se k Postní almužně a něčeho se zříct znamená prožít dobrovolnou duchovní formaci. Princip je jednoduchý. Peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, vložíte do papírové pokladničky, tzv. postničky. Dávají se do ní částky přibližně ve výši ceny požitku, který si odřeknete, a tím duchovně povyrostete. Suma, kterou si odepřete, pomůže jiným. Postničku na konci půstu přinesete do kostela. Tyto prostředky farnost ve spolupráci s místními Charitami využije na sociální pomoc potřebným.