Postní almužna 2020

26.02.2020

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici - almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Zapojit se může každý. Na Popeleční středu nebo v první postní neděli si zájemci mohou vyzvednout individuální papírovou skládací schránku vzadu v kostele. "Postničky" slouží jako kasička, do které lidé symbolicky ve čtyřicetidenním postním období před Velikonocemi vkládají drobné mince nebo i větší finanční dary. Po uplynutí postního období postničku lidé odevzdají v kostele. Výtěžek Postní almužny poté využije Charita na pomoc potřebným v regionu. Na postničku mohou zájemci také napsat, na kterou službu či k jakému záměru jsou tyto dary určeny. Každoročně se tak postničky stávají zejména v rodinách projevem víry ve skutcích.

Děkujeme, že během postního období věnujete myšlenky lidem v nouzi i charitnímu dílu a přijmete postničku do své rodiny.