Poděkování za návštěvu Tří králů...

15.01.2019

Děkuji Vám, že jste opět přišli a že jste všem předali TŘÍKRÁLOVÉ POSELSTVÍ. Díky i za chvilku darovanou navíc k vzájemnému sblížení a sdílení. TŘÍKRÁLOVÝM POSELSTVÍM JSTE POTVRDILI LÁSKU V LIDSKÝCH SRDCÍCH. Srdečně děkuje Jiřina Kalabisová