Mše svatá za oběti pandemie, za nemocné a za zdravotníky

17.03.2021

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala k modlitbám za oběti pandemie covid-19 a uspořádala modlitební a eucharistický řetězec za více než 770.000 osob, které v Evropě zemřely na nemoc covid-19.

Tato iniciativa bude probíhat po celou postní dobu a každá země Evropy bude v jeden den postní doby slavit mši svatou; na Českou republiku připadl 17. březen 2021.

K výzvě CCEE se připojuje také brněnské biskupství a ve středu 17. března 2021 v 17.30 hodin bude v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně sloužit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul mši za oběti covidu, za nemocné, zdravotníky a další, kteří při epidemii slouží druhým.