Missa chrismatis

09.04.2022

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zve na Zelený čtvrtek do katedrály sv. Petra a Pavla dopoledne v 9.00 hodin na tzv. Missa chrismatis - bohoslužbu se svěcením olejů a s obnovou kněžských závazků.