Misijní jarmark

01.10.2022

Poděkování všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na Misijním jarmarku. Výtěžek byl ve výši 20.962 Kč. Při mši sv. se vybralo 13.640 Kč. Celkem tedy na účet Papežského misijního díla bylo odesláno 34.602 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať !!