Křížové cesty

03.03.2019

Po dobu postní se budeme modlit křížové cesty vždy v pátek půl hodiny přede mší sv., tedy v 17:30 a v neděli ve 14 hodin.