Křížové cesty v naší farnosti

24.02.2023

V době postní budou v naší farnosti, v kostele sv. Jana Křtitele, Křížové cesty jako každý rok, tedy v pátek v 17:30 před večerní mší svatou a v nedělí ve 14 hodin.