Kondolence kardinála Dominika Duky všem zasaženým důlním neštěstím v Karviné

22.12.2018

Kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup a předseda ČBK, zaslal kondolenční dopis všem obětem důlního neštěstí v Karviné. Na půlnoční mši v pražské katedrále 24.12. ponesou obětní dary tři zástupci Českého báňského úřadu v kytlích (hornické uniformě), na připomínku oběti této tragédie.

Vážení pozůstalí,

vážení horníci,

milí obyvatelé Karviné,

milí polští přátelé,

srdečně Vás pozdravuji v čase vrcholícího adventu.

S upřímným pohnutím a zaujetím sleduji vývoj situace po tragickém výbuchu na šachtě dolu ČSM. Ujišťuji Vás svou modlitbou za Vaše tragicky zahynulé blízké: muže, přátele, kolegy. V tyto dny a zejména v naší svatovítské katedrále o půlnoční mši sv. budu na Vás myslet. Tajemství světa, života a smrti nás neustále přesahují a někdy nezbývá než se v pokoře sklonit a mlčky se modlit.

Zvláštní požehnání posílám rodinám zahynulých, aby jim vánoční radost pramenící z pohledu do tváře novorozeného Ježíše vlila novou naději do životů. Kristovo narození se stalo záchranou a nadějí pro ty, kteří nás včera opustili.

Zvláště se modlím také za ty, kteří v těchto hodinách a dnech v hlubinách země bojují se živlem. Modlím se za důlní inženýry, velitele záchranných prací a všechny záchranáře. Kéž je Pán na přímluvu sv. Barbory chrání a dá jim potřebnou sílu a rozvahu.

S přáním dostatku psychických i fyzických sil s Vámi zůstávám v duchu spojen s pozdravem Zdař Bůh

kardinál Dominik Duka OP

arcibiskup pražský