Fond PULS slaví své 3. narozeniny

22.09.2020

Koncem září fond PULS slaví své třetí narozeniny. Při této příležitosti bych se rád podělil o radostnou skutečnost, že již zhruba každý desátý návštěvník nedělních bohoslužeb v naší diecézi je také donátorem. Zároveň bych chtěl poděkovat za veškerou Vaši podporu. Dary donátorů v loňském roce přesáhly deset milionů korun. Mám také radost z toho, že během koronavirové pandemie jste PULSu zachovali přízeňa že i navzdory nepříznivým okolnostem se naše velká rodina malých dárců nadále rozrůstalaa věřím, že brzy přivítáme šestitisícího donátora.

Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů pomáhají snížit příspěvek (cca 40 Kč měsíčně za dospělého farníka), kterým se farnosti podílejí na zajištění mezd kněží v naší diecézi. V některých farnostech dary donátorů dokonce tento podíl již zcela pokryjí.

Od letošního roku již nebude vyhlašována sbírka na účely PULSu. Využijme této příležitosti k tomu, abychom se naučili darovat i jinou formou (např. převodním příkazem, inkasem - SIPO). Nejedná se jen o změnu technickou, ale o změnu zažitých zvyklostí.

Zkusme udělat krok od "příležitostného darování na nějaký účel" k rozhodnutí pro "pravidelný dar". A to vyžaduje změnu našeho smýšlení. A právě k této změně smýšlení Vás chci pozvat. Věřím, že se to postupně bude dařit a osvojíme si dárcovskou mentalitu, se kterou se setkáváme u křesťanů v jiných evropských zemích.

P.Mgr. Pavel Kafka, správce fondu PULS 

Více o Fondu PULS a stavu v naší farnosti se dozvíte ZDE