Fond PULS - Farnost Náměšť nad Oslavou

03.01.2019

Posláním fondu je shromažďovat prostředky na zajištění a rozvoj života brněnské diecéze. Ten se uskutečňuje ve 451 farnostech a je určován vizí církve, která Posvěcuje, Učí a SLouží. Zásadní podíl na uskutečňování této vize mají kněží, proto je jejich zajištění prioritním úkolem fondu.

Cílem všech činností fondu je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na životě diecéze a chtějí ji podporovat. Tato rodina dárců ochotných podporovat život církve má pro její život větší hodnotu než dary samotné.

Prostředky z Fondu Puls jsou určeny:

Kněžím - Do této oblasti spadají mzdové náklady a výdaje spojené s duchovní formací a vzděláváním kněží. Protože služba kněží je pro život diecéze nezastupitelná, jedná se o prioritní účel fondu. V současné době aktivně působí ve 451 farnostech brněnské diecéze 333 kněží.  

Diecézi - Každý rok je podpořen projekt, který odpovídá na aktuální pastorační potřeby a výzvy v diecézi. Projekt může být realizován v různých oblastech - církevní školství, charita, evangelizace apod.

Farnostem - Diecéze zajišťuje nezbytnou technickou a ekonomickou podporu jednotlivých farností. To zahrnuje vedení účetnictví, pomoc při správě majetku, administraci dotačních žádostí, zajištění stavebních akcí apod. Tato podpora je svěřena odborníkům v daných oblastech, kteří jsou v přímém kontaktu s kněžími ve farnostech.

Příspěvky farnosti jsou především projevem vzájemné solidarity. Výše příspěvku je pro farnost stanovena z části jako díl hospodaření s majetkem, z části za každou dospělou osobu ve farnosti dle sčítání návštěvníků bohoslužeb částkou 280 Kč.

Výše ročního příspěvku je pro farnost Náměšť nad Oslavou stanovena na 79.244 Kč. K 31. 12. 2018 bylo v naší farnosti zaregistrováno 30 donátorů, kteří v roce 2018 přispěli částkou 35.819 Kč. Na vyhlášenou účelovou sbírku na podporu fondu Puls 23. 9. 2018 se v naší farnosti vybralo 16.866 Kč. Zbývající částka 26.559 Kč, která byla třeba uhradit do celkové výše ročního příspěvku, byla uhrazena ke konci roku 2018 z příjmu farnosti.

Všem donátorům i dárcům Pán Bůh zaplať. 

Pokud se chcete připojit k velké rodině malých dárců a podpořit Fond Puls a tím i naši farnost, můžete se zaregistrovat ZDE - FOND PULS. Děkujeme !