Betlémské světlo v naší farnosti

20.12.2020

Betlémské světlo je možné si vyzvednou v úterý 22. 12. a ve středu 23. 12. v kostele sv. Jana Křtitele po večerní mši svaté, která je v 18 h. Nebo je možné si vyzvednou betlémské světlo před domem rodiny Kafkových na Nové ulici u slaměného betléma od soboty 19. 12. 2020 kdykoliv.