Adorační den farnosti

14.02.2023

V pondělí 20. 2. 2023 je v naší farnosti adorační den farnosti. V tento den bude kostel otevřen k Vaší modlitbě, adoraci či tichému rozjímání s Pánem Ježíšem od 10 - 18 hodin. Prosíme, napište se do adoračního archu v kostele pod kůrem, kde jsou uvedeny adorační služby po půl hodině. Tento den je modlitebně propojen s Arcibiskupským kněžkým seminářem v Olomouci. Adorační den je příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši.