Adorační den farnosti

13.02.2022

Každoročně připadá adorační den v naší farnosti na 20. února. V tento den bude kostel otevřen k Vaší modlitbě, adoraci či tichému rozjímání s Pánem Ježíšem od 10 - 18 hodin. Tento den je také propojen vzájemnou modlitbou mezi konkrétní farností a bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře.