Adorační den farnosti

16.02.2021

Každoročně připadá adorační den v naší farnosti na 20. února. V tento den bude kostel otevřen k Vaší modlitbě, adoraci či tichému rozjímání s Pánem Ježíšem od 9 - 18 hodin. V 18.00 adorační den zakončí Mše svatá s nedělní platností. 

Tento den je také propojen vzájemnou modlitbou mezi konkrétní farností a bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře.