Adorační den naší farnosti - 20. 2. 2019

10.02.2019

Ve středu 20. 2. 2019 je od 8 do 18 hod. adorační den farnosti Náměšť nad Oslavou. Každá farnost v naší diecézi má již po mnoho let stanovený konkrétní den, kdy se má celá farnost usebrat do modliteb a kostel je po celý den otevřen k soukromé adoraci. Je to skvělá příležitost k osobní eucharistické adoraci a modlitbě před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Je-li možné, přijďme třeba jen malou chvíli - je třeba zabezpečit modlitební službu po půl hodinách po celý den.
Nezapomínejme, že modlitbou se přece čas neztrácí, ale získává!

"Chceš-li ke mně přijít, nemusíš opouštět zemi,"
říká Bůh,
"sám k tobě přijdu, kvůli tobě jsem se stal pozemšťanem.
Naříkáš si, že nejsi dost duchovní,
abys mohl přebývat v mé blízkosti?
Ale já - tvůj Bůh - jsem kvůli tobě vstoupil do hmoty.
Od slunce východu do slunce západu beru chléb a víno
a proměňuji je ve své tělo a krev."
W. Stinissen