Aktuality - Informace

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zve na Zelený čtvrtek do katedrály sv. Petra a Pavla dopoledne v 9.00 hodin na tzv. Missa chrismatis - bohoslužbu se svěcením olejů a s obnovou kněžských závazků.

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem se bude konat v Brně na Petrově v sobotu 9. dubna 2022. "Můžete se zde obohatit o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek, nových kamarádství i duchovního prožití akce," nabízejí organizátoři. Více informací o průběhu bude postupně přibývat na facebookové události a na webových stránkách ...

Každoročně připadá adorační den v naší farnosti na 20. února. V tento den bude kostel otevřen k Vaší modlitbě, adoraci či tichému rozjímání s Pánem Ježíšem od 10 - 18 hodin. Tento den je také propojen vzájemnou modlitbou mezi konkrétní farností a bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře.

Tři králové v Náměšti a okolí vyrazili začátkem ledna do ulic s koledou popřát štěstí, zdraví a dlouhá léta. Lidé mohli přispět peněžním darem do kasičky na pomoc nemocným a potřebným. Sbírku bylo možno podpořit také ve vybraných obchodech. Proto všem, kteří se zúčastnili nebo přispěli, patří velké díky.

V naší farnosti je na podzim plánováno udělování svátosti biřmování. Pokud byste rádi tuto svátost křesťanské dospělosti přijali, přihlaste se u pana faráře.

První svaté přijímání se v naší farnosti letos uskuteční 5. 6. 2022. Přípravu na tuto svátost zahájíme ve středu 2. 2. 2022 u příležitosti Svátku Uvedení Páně do chrámu. Tento den si připomeneme, kdy Marie a Josef přinesli Ježíše do chrámu, aby jej představili Pánu. I rodiče tak symbolicky přivedou své děti, aby je představili nejen Pánu,...

dnes slavíme nejkrásnější den, dá se říct hvězdný den v dějinách lidstva - narození Ježíše Krista. Jednou jsem viděl v televizi anketu, ve které odpovídaly známé osobnosti na otázku, co pro ně znamenají Vánoce. A odpovědi byly velmi rozpačité. Je pravda, že Vánoce mohou pro někoho být jen pár dnů volna navíc, pro jiného přijímání a rozesílání...