Aktuality - Informace

Bratři a sestry, ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě,...

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící opět možnost návratu ke starobylé tradici - almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

V neděli 16. února 2020 v 09:00 hod. se bude při mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele udílet svátost nemocných.

Farnost Náměšť nad Oslavou srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční v neděli 23. února 2020 od 14 h. v kulturním domě ve Zňátkách. Děti se mohou těšit na písničky, tanec, soutěže a výhry pro děti. Připravena je také bohatá tombola a občerstvení.

Cordial Musica uvádí v sobotu 4. ledna v 18 hodin v kostele sv. Jana Křtitele Tříkrálový koncert - Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Více viz plakát.

Srdečně Vás zveme na Průvod Tří Králů, který se uskuteční v sobotu 4. ledna 2020 v 10 hodin na Masarykově náměstí, kde bude průvod lidu prostého přivítán knězem a starostou města. Následně se společně průvod vydá k živým jesličkám.

Pořad s názvem "Naše tradice" uvede Česká televize na programu ČT 2 v neděli 5. 1. 2020 v 18:55 hodin. Připomeňme si rok 2013 a návštěvu pana Táborského v našem městě. Odkaz na web ČT na konci článku.

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na setkání u jesliček, které se uskuteční ve středu 25. 12. 2019 na Boží hod vánoční od 15 h. v kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou.