Adopce na dálku - náš "syn" v Ugandě

Náměšťská farnost se v roce 2007 rozhodla adoptovat chlapce z Ugandy - Mukasa Josepha Balikuddembe (narozen 17. 5. 1990) který má ušlechtilý sen - stát se knězem. Za tímto snem odhodlaně jde a my na něj myslíme nejen v modlitbách, ale i tím, že ho pravidelně finančně podporujeme. Projekt probíhá pod záštitou Arcidiecézní charity v Praze. 

Joseph sdílel domácnost se svou tetou, protože ztratil oba rodiče. Rodina tety je velmi chudá. Přestože žena tvrdě pracuje, není schopna zajistit potřeby vlastních i osvojených dětí. Rodina chová prasata a kozy, pěstuje fazole, banány a kukuřici pro svoji potřebu. Joseph má čtyři sourozence - tři sestry a jednoho bratra.


Naše farní rodina tak již od roku 2007 podporuje jednotlivé požadované úrovně studia, které byly nutné jako předstupeň studia bohosloví. Už se moc těšíme, dá-li Pán, na kněžské svěcení "našeho" Josepha.

Kromě finanční podpory prosíme také o modlitbu za Josephovo kněžské povolání.