Biblické hodiny

Obtýdenní laické hodinové setkání na náměšťské faře zahájené společnou modlitbou, někdy i se zpěvem,                 s následnou četbou dopředu domluvených kapitol Bible, zamýšlením nad jejich poselstvím a přívětivou debatou u čaje. Někdy je přítomný pan farář Tomáš Holý s výkladem a katechezí. Není vyžadována pravidelná účast,                 ani teologické vzdělání :-) Bible jsou k zapůjčení. Cílem je vytvoření vlastního názoru, po zamyšlení nad přečtenou částí Božího slova.

 

Běh školního roku 2016/2017 ukončen.

 

Studované texty Lukášova Evangelia:

L 18 má proběhnout někdy na podzim po zahájení nového školního roku.