Život farnosti

Vážení návštěvníci webu farnosti Náměšť nad Oslavou,

to že jste zavítali na naše stránky dokazuje, že jste buď s farností nějak spjati, nebo prostě proto, že se chcete o životě farnosti něco dozvědět.

Tak tedy pozorně poslouchejte!

Za sedmero horami a sedmero řekami leží ani malé, ani velké městečko. Žijí zde lidé s otevřeným srdcem – ani malí, ani velcí, zkrátka tak akorát. Jsou to lidé, kteří mají rádi Boha a ke svému životu potřebují společentsví. Někteří z nich se setkávají téměř každý den při slavení mše svaté, jiní se stávají součástí společenství při nedělní mši svaté, kdy kostel sv. Jana Křtitele ožívá lidskými kroky a člověčím teplem. Některým stačí jen jedno krátké setkání za týden, jiní se zajímají o dění ve farnosti, není jim lhostejný úděl a životní osud souseda v lavici. Tak jak tomu mezi lidmi bývá. Na slavení nedělní mše svaté je třeba řádně se připravit. Proto se v sobotu scházejí ministranti ke schůzkám, aby se něco nového naučili. Proto mají v sobotu dostaveníčko dětská schola Plamínky a chrámový soubor JA.S, aby nacvičili písně, které by obohatily slavení mše svaté. Zapomenout nesmíme ani na naše nejmenší – dětem je určeno sobotní setkávání, tzv. spolčo, ve kterém lze zažít spoustu legrace, něco nového se dozvědět, něco pěkného si vyrobit. A maminky těchto dětí? Těm je určeno společenství maminek, kde se společně modlí a vzájemně si sdělují zkušenosti s výchovou dětí. Duchovní obzory si lze rozšířit na biblických hodinách. Na některé z poutních míst se s námi dostanete nejméně dvakrát do roka. Ve zdravém těle zdravý duch, jak hlásá jedno motto. Proto naši farníci využívají krásných akcí, které jsou pořádány  ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL a každoročně putují Od křížku ke křížku, nebo šlapou do pedálů na akci Na-bu-ko. O životě farnosti si pravidelně čtou ve farním zpravodaji s příznačným názvem Rozsévač. Jednou za rok (obyčejně v lednu) si vyhodí z kopýtka. To, když si pořádne namažou pod koleny a oddají se kouzlu tance. A dovolen je i nějaký ten panáček. Vždyť jsme na farním společenském tanečním  večeru a výtežek z akce poputuje do daleké Ugandy studentovi bohosloví. Žízeň po kulturních zážitcích lze uhasit na Náměšťfestu, kde se na podiu střídá nepřeberné množství kapel, schol, skupin i jednotlivců. Své kouzlo mají i besídky dětí, které každoročně nacvičí vánoční pásmo. Někteří farníci jednou do roka vyrážejí se svou kůží na trh. To, když obětavě obcházejí domácnosti a koledují coby Tři králové pro potřebné. Zapomenout nelze ani na naše nejstarší farníky, kteří mají možnost jednou za měsíc slavit mši svatou a bohoslužbu slova přímo v Domově důchodců. Není toho málo, ale je i spousta toho, co by se dalo vylepšit…

A každá pohádka končí šťastně. Tak i farníci jsou snad ve svém společenství šťastní a snad i nadále dokážou řešit úkoly, které jim Pán na jejich cestě předloží… Na své cestě však potřebují dobrého pastýře, který půjde po jejich boku, ať i jemu Pán žehná… A možná i  z jejich společenství vzejde v budoucnu další takový pastýř, který by se ujal některého stádečka ovcí na cestě k Pánu…

--