Tříkrálový průvod

Již tradičně Průvod Tří králů se v Náměšti nad Oslavou konal 7. ledna 2017 na Masarykově náměstí od 10:15 hodin. Tato akce probíhá v naší farnosti už od roku 2007 a jejím hlavním cílem je nejen připomenout občanům našeho města část z křesťanské historie, ale také představení každoroční Tříkrálové sbírky. Připraven byl jako každý rok také starosta města pan Vladimír Měrka, místostarosta ing. Jan Kotačka, zástupkyně charity Alžběta Hrubanová a samozřejmě místní duchovní správce P. ThLic. Tomáš Holý.

Průvod vycházel z farní zahrady a jeho trasa vedla přes Masarykovo náměstí a zpět ke kostelu sv. Jana Křtitele. V čele průvodu jeli Tři králové na koních, za nimi šla celá jejich družina a dobový lid - mlynář s mlynářkou, sedlák, tetky, pasák koz a nechyběly ani jejich děti. Nedílnou součástí průvodu byly skupinky koledníků, kteří se poté vydávají do zdejších domácností na Tříkrálovou sbírku. U kostela byl živý betlém, kde průvod končil. Poté již čekalo na všechny návštěvníky teplé občerstvení. Průvod Tří králů se opět vydařil a už teď se těšíme na další ročník, kdy nás Tři králové opět navštíví.