Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Farní charita v Náměšti nad Oslavou děkuje všem dárcům, kteří ve dnech 1. - 15. 1 .2017 přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Velký dík patří i samotným koledníkům, kteří v letošní tuhé zimě obětavě věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Společně s okolními vesnicemi se vybralo 136.185,- Kč.

Z toho:

Náměšť nad Oslavavou    61.057 Kč

Vícenice                        12.063 Kč

Zňátky                             4.855 Kč

Jedov                              3.070 Kč

Otradice                          2.570 Kč

Naloučany                      8.215 Kč

Ocmanice                       6.917 Kč

Hartvíkovice                   20.618 Kč

Třesov                            4.960 Kč

Sedlec                           8.433 Kč

Popůvky                         3.427 Kč

Oblastní charita využije peněz ze sbírky k rozvoji služeb pro potřebné především v našem regionu.

Děkujeme Vám všem, kteří jste pomohli.

Přejeme Boží požehnání, zdraví, radost a pokoj v novém roce.

Za farní charitu Náměšť nad Oslavou      Anna Suchá