Postní almužna 2017

Postní almužna 2017

Dnešním dnem, Popeleční středou, začíná postní doba. Nastává období ztišení a usebrání. Pokud stále nevíte, co si odříct a jak prožít následujících 40 dní, máme pro vás tip. Od roku 2009 existuje v ČR monžost odkládání peněz v rodinách do tzv. postniček. Jde o malé papírové krabičky, které slouží jako místo pro shromažďování tzv. postní almužny. Vyzvednout si je můžete v jednotlivých kostelech od dneška do neděle. Můžete do nich dávat ušetřené peníze za zákusek, kávu, cigarety, nové tričko či co vás napadne. O květné neděli (někde až po Velikonocích) přineste své postničky do kostela, a místní farnost se již postará o to, aby se prostředky dostaly k těm, kteří to nejvíce potřebují a pro které jste peníze odkládali.

"Doba postní nám nabízí mnohé možnosti. Možnosti, jak prohloubit prožívání víry, jak propojit vnitřní usebrání s vnějším odřeknutím si a skutkem milosrdenství. Jednou z forem tohoto propojení je i Postní almužna, která může být velmi konkrétní. Postní almužna je možností vybrat si konkrétní účel, konkrétní bližní v nouzi, odříci si pro ně něco konkrétního z obvyklých dober a toto vnější úsilí spojit s upřímnou modlitbou, prosbou za tyto lidi," vyzdvihují přednosti této iniciativy ostravsko-opavský biskup F. Lobkowicz a ředitel diecézní charity L. Curylo.

Brněnská diecéze

V brněnské diecézi budou vybírat postničky zpět o 2. neděli velikonoční. Biskup Vojtěch Cikrle se obrací na věřící a vybízí hlavně rodiče, aby ukládali odřeknuté peníze s dětmi. Je to forma, jakou si děti mohou uvědomit hodnotu peněz a pomoci potřebným. Peníze z postniček se budou rozdělovat prostřednictvím Charity a lidé jsou vyzýváni k tomu, aby na spodní stranu krabiček napsali svoje tipy, kde mohou peníze nejlépe posloužit. Charita ve spolupráci se zástupci místní farnosti přihlédne při řešení problémů potřebných k námětům jednotlivců.

Do postní almužny se zapojí také řeckokatolická církev. Na Slovensku proběhne již 6. ročních postní krabičky pro Afriku. Více informací naleznete na stránkách https://www.charita.sk/postnakrabicka/o-kampani.php.

Doplňující informace

Letos bylo natisknuto celkem 40 000 postniček. Cílem akce je pomoci potřebným a více propojit fungování Charit s jednotlivými farnostmi na území ČR. Lidé jsou vyzýváni k tomu, aby do postniček psali návrhy, kde mohou peníze posloužit.

V roce 2016 se vybralo z postní almužny 109.768 Kč a na stránkách www.postnialmuzna.cz se můžete dozvědět, komu a kde pomohly.