Poděkování za misijní neděli

Velké poděkování všem, kteří jakýmkoli způsobem podpořili Misijní neděli v naší farnosti.
Při mši svaté se vybralo v Náměšti 10.204,- Kč a v Naloučanech 1.775,- Kč.
Výtěžek z Misijního jarmarku činí 11.659,- Kč.
Celkem tak na misie bylo v naší farnosti vybráno 23.638,- Kč a celý výtěžek byl odeslán na Papežské misijní dílo. Všem Pán Bůh zaplať!