Na Velký pátek podpořme křesťany ve Svaté zemi

Na Velký pátek podpořme křesťany ve Svaté zemi

„Udržovat živou naději v těchto prostředích je skutečně obtížné, ale zároveň velmi důležité,“ píše v dopise prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandri. „Nepatrné křesťanské společenství přítomné na Středním východě proto potřebuje vnímat, cítit podporu a blízkost celé církve. Jednou formou takové podpory je neustálá modlitba za ně. Další podpora je vyjádřena také konkrétní ekonomickou pomocí, přičemž je potřeba mít na paměti to, co už svatý Pavel psal při první sbírce pro Jeruzalém: Každý ať dá podle toho, jak se sám rozhodl ve svém srdci, ne s těžkým srdcem, ani pod nátlakem, protože Bůh má rád radostného dárce,“ dodává kardinál.

Velkopáteční sbírka pomůže křesťanským komunitám na Blízkém východě pokračovat ve své pastorační službě, především se zaměřením na chudé, dodává kardinál Sandri; peníze pomohou křesťanským školám, včetně například v placení učitelů; nemocnice a hospice budou moci přijímat nové trpící a potřebné; podpoří se také vzdělávání dětí z válečných oblastí, jež byly přijaty do křesťanských škol. Dárci pomohou v udržování poutních míst.

V dopise kardinál Sandri také vyzval k poutím do Svaté země. Ty totiž nejen vedou k prožití kořenů vlastní víry, ale dávají také obživu křesťanům na Blízkém východě. Podle nedávných statistik alespoň 30 % následovníků Krista z Jeruzaléma a Betléma žije a pracuje díky poutníkům.

„Vám osobně, kněžím, zasvěceným osobám a věřícím, kteří se zasazují o dobrý výsledek sbírky, mohu s radostí tlumočit živé uznání Svatého otce Františka spolu s vděčností Kongregace pro východní církve. A zatímco vyprošuji Vám a Vaší pastorační službě a také všem věřícím, kteří jsou Vám svěřeni, hojnost Božího požehnání, přeji Vám požehnané Velikonoce a s bratským pozdravem v Pánu Ježíši zůstávám Váš, oddaný kardinál Leonardo Sandri, prefekt,“ končí dopis.

Celý dopis a přehled využití loňské velkopáteční sbírky, kterou rozdělují františkáni ve Svaté zemi, naleznete na stránkách, které provozuje Česká biskupská konference www.cirkev.cz