MISIJNÍ NEDĚLE 2016

V neděli 23. 10. 2016 se bude konat po mši svaté před kostelem sv. Jana Křtitele v Náměšti n. Osl. již

7. MISIJNÍ JARMARK.

Misijní jarmark je zaměřen na veškeré druhy pokrmů.
Pokud chcete přispět svými výrobky (jakkoli upravené a vyrobené pokrmy), můžete je přinést na faru v Náměšti v sobotu 22. 10. 2016 mezi 17 - 18 hodinou.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Věnujte svůj denní výdělek na misie.