Adorační den farnosti

Adorační den farnosti

Adorační den farnosti Náměšť nad Oslavou - sobota 20. 2. 2016

16:30 společná adorace

17:00 mše sv. na ukončení adoračního dne

Adorační den farnosti Hartvíkovice - úterý 23. 2. 2016

17:00 mše sv. na ukončení adoračního dne